genealogy in scandinavia



Äldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]



Holmgren, Nils, Skårby, 18722012-01-22 13:06

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=28
 

Söker efter min farfars far som troligen bodde i Skårby. Nils Holmgrens mor var Anna Påhlsdotter född 1845-05-21 i Skårby. Enligt min far skulle Anna vara trolovad med den man som var far till Nils Holmgren och ägare till en gård.Jag har inte kunnat få detta bekräftat i kyrkoböckerna. Är det någon som vet?
  SVAR

I www.ddss.nu kunde jag se att Anna Pålsdotter får en sån Nils 1872-11-22 men Anna dör i barnsäng 1872-12-01. Det förekommer inget namn på fadern till Nils eller någon man när Anna dör. Det är bara Annas moder Kerstina Larsdotter som nämns vid Annas död.
  SVAR

Pål Olsson och Kjersti Larsdotter får 7 barn mellan 1839-1857 i Skårby, paret Olsson Larsdotter vigs i Skårby 1838-08-03. Kjersti Larsdotter dör 1876-12-09, 64 år 2 mån 5 dag gl som Änka. Pål Olsson dör 1870-04-06, 65 år 11 mån 26 dag gl.
  SVAR

Hej tack för uppgifterna men jag har dom redan tyvärr är inte gåtan löst. Mvh Inga Alfons
  SVAR 2012-01-22 13:06

  >  Hej lite sent kanske......

http://hem.passagen.se/cimson/minslakt/p31b61fb7.html


/Mats



Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 







Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!







ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL





NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies