genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Frid, Peter, Skede, född 17912011-11-02 18:31

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=31903
2011-10-31 18:28 

Hej! Fick underbar hjälp av Owe J, och undrar om det finns någon möjlighet att få veta var han var född någonstans, och kanske vilka hans föräldrar var? Hade han fler barn? Samtidigt undrar jag om det är någon som vet hur man "hittar" ett specifikt soldattorp ( Solshesters soldattorp) eller under vilken gård det var..Att det inte finns kvar det förstår jag, men det skulle vara roligt att veta var det har legat. Det skulle verkligen förgylla min kväll om någon har möjlighet att hjälpa mig.
Tack på förhand!!
  SVAR 2011-11-01 01:32

I Kyrkböckernas husförshörslängder ,under hans tid , brukar soldattorpen för det mesta stå med,
där går det att se intilliggande platser .
Hembygdsföreningar i området är ett annat tips.
Museernas fotoarkiv kan ha fotodatabaser för socknen.

Mvh
  SVAR 2011-11-02 18:31

Hej Helena!
Här kommer lite material om bakgrunden till Petter Gustav. Både hans bror, far och farfar var alltså soldater vid Kalmar regemente. Brodern avled 1830 vid arbete påGöta Kanal och det verkar som om Petter Gustafs bror, Karl Johan också dog där endast 12 år gammal. Var han där tillsammans med sin farbror? Petter Gustafs farfar dog i kriget mot Napoleon 1814.
Tyvärr har jag inte hittat var Petter dog 1885. Var ligger det Lugnet i Bjurvik, som Du skriver om?
Petter Nilsson Frid (1791-1852) var soldat för roten Solshester Norrgård i Skede och där har Du alltså gårdsnamnet. Ska Du leta efter torpet rekommenderar jag att Du börjar på http://www.hembygd.se/index.asp?lev=2305, eller annan hembygdssida på nätet i närheten av Skede.
Här nedan får Du en liten sammanställning av några timmars arbete de senaste kvällarna:
Du kan ju faktiskt börja själv och snart märka hur fascinerande det är att gräva i det som varit, speciellt om det har släktanknytning.
Hör av Dig igen om Du har lust gärna med uppiften om i vilken socken eller församling det Lugnet i Bjurvik ligger, som Du nämnde.
Owe J.


Ättlingar
Nils Persson Lid

Nils Persson Lid. indelt soldat. Född 1765 05/03. Gift med Maja Stina Karlsdotter. indelt soldat från 1788 20/10 Norrlida rote, Skede sn (F). Nils Lid dog, enligt notering i husförhörslängd, i kriget antingen mot Napoleon eller i Norge 1814. Någon notering finns inte i generalmönsterrullan för år 1817.

Barn med Maja Stina Karlsdotter:
1 Peter Karl Nilsson Frid. Född 1791 26/07 Norrlida soldattorp, Skede sn (F). Död 1852 28/02 Solshester Norregård, Skede sn (F).
2 Inga Lisa Nilsdotter. Född 1795 05/12 Norrlida soldattorp, Skede sn (F).
3 Helena Maria Nilsdotter. Född 1801 30/05 Norrlida soldattorp, Skede sn (F). Död 1808 20/09 Norrlida soldattorp, Skede sn (F).
4 Johannes Nilsson Lid. Född 1806 16/04 Norrlida soldattorp, Skede sn (F). Död 1830 15/06 Norrlida soldattorp, Skede sn (F).
5 Helena Maria Nilsdotter. Född 1811 23/11 Norrlida soldattorp, Skede sn (F). Död 1815 19/01 Norrlida soldattorp, Skede sn (F).


Generation 1


1 Peter Karl Nilsson Frid. Indelt soldat. Född 1791 26/07 Norrlida soldattorp, Skede sn (F). indelt soldat från 1810 till 1846 22/07 Solshester rote, Skede sn (F). Gift med Elisabet (Lisa) Samuelsdotter 1812 06/01 Skede sn (F). Död 1852 28/02 Solshester Norregård, Skede sn (F). Peter var, liksom sin far och brodern Johan, soldat vid Vedbo Härads kompani av Kalmar regemente. Han bevistade med regemente 1814 års krig mot Napoleon och mot Norge. Peters far dog i kriget 1814, sannolikt i kriget mor Napoleon. 1826 bytte familjen boende från Solshester Norregårds soldattorp till torp under Solshester Södergård i samma församling (Skede A I : 5 s. 150).

Barn med Elisabet (Lisa) Samuelsdotter:
1.1 Maria Katrina Petersdotter. Född 1812 17/08 Solshester Norregård, soldattorp, Skede sn (F).
1.2 Karl Johan Pettersson (Frid). Född 1816 26/06 Solshester Norregård, soldattorp, Skede sn (F). Död 1828 07/09.
1.3 Petter Gustaf Pettersson. Född 1819 14/03 Solshester Norregård, soldattorp, Skede sn (F).
1.4 Anders Adolf Pettersson. Född 1822 06/02 Solshester Norregård, soldattorp, Skede sn (F).
1.5 Klas August Pettersson. Född 1824 01/11 Solshester Norregård, soldattorp, Skede sn (F).
1.6 Adam Wilhelm Pettersson. Född 1826 11/10 Solshester Norregård, soldattorp, Skede sn (F).
1.7 Inga Sofia Pettersdotter. Född 1830 06/04 Solshester Södergård, Skede sn (F). Död 1830 25/09 Solshester Södergård, Skede sn (F).
1.8 Lovisa Sofia Pettersdotter. Född 1835 01/05 Solshester Norregård, soldattorp, Skede sn (F).

2 Inga Lisa Nilsdotter. Född 1795 05/12 Norrlida soldattorp, Skede sn (F). Gift med Jonas Pettersson 1826 07/10 Skede sn (F). Inga Lisa var dopvittne 3/11 1824 vid dopet av brodern Peter Karl Frids son Klas August. Inga Lisa var då piga i Kålbråna i Skede socken.

Barn med Jonas Pettersson:
2.1 Inga Maria Johansdotter. Född 1827 24/03 Brostugan u. Ekekull, Skede sn (F).

3 Helena Maria Nilsdotter. Född 1801 30/05 Norrlida soldattorp, Skede sn (F). Död 1808 20/09 Norrlida soldattorp, Skede sn (F). Helena Maria var en av de 22 i socknen som avled under sensommaren och hösten 1808 i rödsot. Under samma period avled 12 personer i socknen i kopporna. De två sjukdomarna skördade tillsammans mer än hälften av de bortgångna det året i Skede.

4 Johannes Nilsson Lid. Född 1806 16/04 Norrlida soldattorp, Skede sn (F). Gift med Stina Pettersdotter. indelt soldat från 1825 24/01 till 1830 15/06 Åsbyholm rote, Bringetofta sn (F). Död 1830 15/06 Norrlida soldattorp, Skede sn (F). Johannes blev, liksom sin bror Peter och även fadern, soldat vid Kalmar regemente. Hans soldattid blev dock kort. Han dog, endast 24 år gammal, under regementskommendering vid Göra Kanal i juni 1830. Han hade då endast två månader tidigare varit en av faddrarna vid dopet av brodern Peters dotter Inga Sofia. Hans fadderbarn Inga Sofia avled endast tre månader efter Johannes och det är nog inte svårt att spekulera i att det sagts i familjen att Johannes ville ha sitt fadderbarn till sig efter döden.

Barn med Stina Pettersdotter:
4.1 Nils Petter Johansson. Född 1827 19/09 Norrlida soldattorp, Skede sn (F).
4.2 Kristina Lovisa Johansdotter. Född 1829 20/07 Norrlida soldattorp, Skede sn (F).

5 Helena Maria Nilsdotter. Född 1811 23/11 Norrlida soldattorp, Skede sn (F). Död 1815 19/01 Norrlida soldattorp, Skede sn (F).


Generation 2


1.1 Maria Katrina Petersdotter. Född 1812 17/08 Solshester Norregård, soldattorp, Skede sn (F).

1.2 Karl Johan Pettersson. Född 1816 26/06 Solshester Norregård, soldattorp, Skede sn (F). Död 1828 07/09. Enligt Skede husförhörslängd A I : 6 s. 131 avled Karl Johan den 7 september 1828 i Göta Kanal. Hans far eller möjligen farbrodern Johannes har varit utkommenderade med Kalmar Regemente för grävningsarbeten på Kanlane. Hans farbror Johannes avled under liknande omständigheten i juni 1830.

1.3 Petter Gustaf Pettersson. Född 1819 14/03 Solshester Norregård, soldattorp, Skede sn (F).

1.4 Anders Adolf Pettersson. Född 1822 06/02 Solshester Norregård, soldattorp, Skede sn (F).

1.5 Klas August Pettersson. Född 1824 01/11 Solshester Norregård, soldattorp, Skede sn (F).

1.6 Adam Wilhelm Pettersson. Född 1826 11/10 Solshester Norregård, soldattorp, Skede sn (F).

1.7 Inga Sofia Pettersdotter. Född 1830 06/04 Solshester Södergård, Skede sn (F). Död 1830 25/09 Solshester Södergård, Skede sn (F).

1.8 Lovisa Sofia Pettersdotter. Född 1835 01/05 Solshester Norregård, soldattorp, Skede sn (F).

2.1 Inga Maria Johansdotter. Född 1827 24/03 Brostugan u. Ekekull, Skede sn (F).

4.1 Nils Petter Johansson. Född 1827 19/09 Norrlida soldattorp, Skede sn (F).

4.2 Kristina Lovisa Johansdotter. Född 1829 20/07 Norrlida soldattorp, Skede sn (F).

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies