genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nilsson, Kristian Läshjälp, Erska, Älvsborg, 1874-18862011-10-14 13:45

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=31373
2011-10-13 07:58 

Hej!

I husförhöret i Erska AI:10 (1874-1886) sid 300 kan jag inte tyda vad som står om Kristian Nilsson på raderna 26 och 29. Till höger står det något om äktenskap och jäv på båda raderna. Finns det möjligen någon här som är bättre på att tyda detta än vad jag är?

Tack på förhand

Anette
  SVAR 2011-10-13 15:58

Jag tolkar innebörden av de olika anteckningarna så här.

1876 anmälde Brita Jonasdotter äktenskapsjäv mot Kristian Nilsson. Som vittnen angav hon Sven Andersson och Ingrid Svensdotter. Anmälan kan ha samband med att Brita 12/11 1875 födde ett oäkta barn.

Kristian Nilsson flyttade till Alingsås 1877 och återkom till Erska 7/8 1885. Han saknade flyttningsbetyg för bortovaron och hade således ingen dokumentation om att han var till äktenskap ledig. En annons infördes (av honom själv?) i Post- och Inrikes Tidningar om äktenskapsjäv med en jävstid på sex månader, dvs om inga invändningar gjordes under den tiden, skulle jävet förfalla.

Före utgången av jävstiden gjordes 15/1 1886 en ny anmälan om äktenskapsjäv. Som vittnen angavs Anders Persson och (John) (Jonsson). Det framgår inte vem som gjorde anmälan. Det finns också en uppgift om att Kristian Nilsson har förpliktat sig att betala uppfostringshjälp och att inte ta lysning förrän skulden är betald.

Kristian Nilsson flyttade 9/4 1886 till Örgryte.

Det finns ockå en anteckning "anmält äktenskapsjäv mot bokhållaren P . Kullman". Jag vet inte vad detta har för samband med övriga uppgifter.
  SVAR 2011-10-13 21:34

Anette!
Så jobbar proffsen på Scangen!


Anders A
  SVAR 2011-10-13 22:07

Jag märker det :-)))

Tack för hjälpen både Anders och Bo

Anette
  SVAR 2011-10-14 08:43

Ett litet förtydligande. Själv räknar jag mig inte till proffsen!

Anders A
  SVAR 2011-10-14 13:45

Jag förstod det Anders men jag tackade er båda två :-)

Tack

Anette
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies