genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Englund, Otto, Tunadal, Sköns Församling, född 18922011-09-16 07:39

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=30626
2011-09-15 19:32 

För att kunna släktforska behöver jag födelsedatym för denna person
  SVAR 2011-09-15 23:25

Hej David!

Otto Englund föddes 1892-06-15 och döptes 1892-07-10 av Källander, som oäkta son till Augusta Margreta Englund, född 1861-01-12 i Gideå.
Ottos mor bodde hemma hos sina föräldrar Per Svensson Englund, född 1828-03-24 i Gideå och hans hustru (vigda 1853-06-19) Sara Greta Eriksson, född 1828-03-24 i Gideå.

Uppgifterna hämtade från födelseboken för Sköns församling, C:5, sid 304 och från husförhörsboken i Sköns församling, AI:9c, sid 1436 via AD-online.

Otto Englund dog 1962-05-09, Storgatan 67A, Sundsvall, Gustaf Adolfs församling. (Enl. Sv.dödbok 1901-2009)

Forskarhälsningar från Annmargrete Persson
  SVAR 2011-09-16 07:39

Tack, Annmargrete!
Det var värdefulla uppgifter Du gav! Nu går jag vidare. Min far Otto hade "fader okänd" och det skulle vara intressant att söka min okände farfar! Jag har köpt Släktforskarförbundets bok Fader okänd och börjat läsa den.
Stort Tack!
David Englund
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies