genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Larsson Trenk, Johan Eduard, , född 18382011-09-18 09:49

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=30584
2011-09-14 11:15 

jag söker föräldrar till johan edvard larsson trenk född 10/7 1838.troligen född i Göteborg. Han värvades som husar vid husarregemtet i Ystad 1862. gifte sig 1865 med maria Isaksdotter född i laholm 1837. Jag undrar om han fick tillnamnet Trenk vid sin värvning Han vidare öden och släktled har jag kunnat följa.
Hälsningar
Jan Trenck

  SVAR 2011-09-14 18:08

Hej Jan!

Johan Edward föddes 1838-07-10 och döptes 1838-07-15, som son till Bryggeridrängen Elias Larsson och hans hustru Ingeborg Söderström (35 år). Han föddes i Göteborgs Gustavi Domkyrkoförsamling, enl födelseboken C:7, bild 46 sid 83 (AD-online)

Vad jag kan förstå så fick han efternamnet Trenk då han värvade sig i Ystad. Men han var klen, enl. notering i husförhörsboken, och fick bli gjuteriarbetare istället.

Lycka till med fortsatt forskande!

Mvh Annmargrete Persson
  SVAR 2011-09-18 09:49

Tack! Du har med säkerhet  hittat rättJohan Eduard Larsson.  och hans  föräldrar. Hans  efterkommande har jag nu klarlagd.Får försöka bakåt ytterligare en generation . Om du kan finna Elias och Ingeborgs föräldrar vore det till stor hjälp.
Kan dock nu avskriva Mitt ryktesvis tyska påbrå.
Hälsnigar
jan Trenck
  SVAR 2011-09-18 09:49

Tack! Du har med säkerhet  hittat rättJohan Eduard Larsson.  och hans  föräldrar. Hans  efterkommande har jag nu klarlagd.Får försöka bakåt ytterligare en generation . Om du kan finna Elias och Ingeborgs föräldrar vore det till stor hjälp.
Kan dock nu avskriva Mitt ryktesvis tyska påbrå.
Hälsnigar
jan Trenck
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies