genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Pinch?, Anna Katarina, Huaröd, 174110062011-09-01 09:43

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=30314
2011-08-29 23:04 

I Huaröd föds Anna Katarina som senare vigs med klockaren och vaccinatören i Hörröd, Daniel Hoffman, i hans andra gifte. Jag har försökt tolka hennes födelsenotis men vore tacksam för hjälp med rättelse/komplettering av den:
d 6 oktober blev till världen fött ett pigebarn
på No 1 Flensma, fadern var qvarter
mästare ...boren ... Johan Pin... ...
... ... fru Cajsa Kortzdotter och
d 9 dito blev hon buren till dopet av väl
boren fru (rytttmästar...?) Maja Övling af
... och kallad vid namn Anna Catharina.
Vittnen Korporal manhaftige Petter Kortz
och hans hustru samt Jungfrun Eva Ona..

Texten återfinns på sidan 82 i Huaröds födelsebok C:2, 1741-10-06.
Hon återfinns som gift i Hörröds HFL (AI:1 p.2 och 5) skrivs födelsedatum som 1741-10-01.
  SVAR 2011-08-29 23:17

Jag glömde nämna att hennes vigselnotis återfinns i Huaröd C:3 sid 321, 1876 i februari.
  SVAR 2011-08-30 09:46

Jag läser den så här:

D: 6 octobr blef till werlden födt ett pigebarn
på No 1 j Flensma, fadren war qwarter=
mästaren Ehreborne Hr Johan Pinck, samt
modren [dygdädla utsuddat!] fru Cajsa Kortzdotter, och
d: 9 dito blef hon boren till dopet af Wäl=
borna fru Ryttmästerskan Maja Örling af
Abusa, och kallad wed namn Anna Catharina.
Wittne Corporalen manhaftige Petter Kortz
och hans hustru, samt Jungfru Eva Mask.

Anna Catharina gifte sig med Olof Hoffman, inte Daniel.

Bilden från AD Online.


Klicka för en större bild

2011-08-30_huaroed_C2_s_82.JPG
  SVAR 2011-09-01 09:43

Stort tack för hjälpen, och jovisst gifte hon sig med fadern Olof, inte sonen Daniel.
Jag kan inte låta bli att undra varför dygädla blivit raderat, särskilt som det verkar vara i efterhand.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies