genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Månsson Svanberg, Per, , född 18452012-09-28 10:45

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=29823
2011-08-10 09:58 

Jag söker Per Månsson Svanberg. Han står som född 6/6 1845 i Löderup, men jag hittar honom inte. Han flyttade till Stockholm 1881 och gifte sig med Emma Charlotta Hammarbäck. Har sökt i fler församlingar men det är hopplöst!
  SVAR 2011-08-10 19:42

Hej Karin!

Var är det som du inte finner honom?
Per Månsson Svanberg var smeddräng på Hagestad nr 33, Löderup och du hittar honom på sid 402 i husförhöret för Högestad, Löderup.
Per flyttade därifrån 1881-01-28 till Österhaninge i Stockholms län. Samma år den 6 juni gifter han sig i Österhaninge och du finner honom i husförhörsboken för Östra haninge, sid 136 längst ner.

mvh Annmargrete Persson
  SVAR 2011-08-10 21:39

Hej Karin
Han föddes i Sandby Borrby församling far Måns Svan och mor Kjersti Persdotter
mvh
Anita
  SVAR 2011-08-13 16:18

Tack så mycket! Det var inte lätt att leta rätt på honom, när det står fel församling på gravstenen också. Är du släkt med honom?
Karin Johansson
  SVAR 2011-08-13 16:24

Nej jag är inte släkt med honom men jag följde honom bakåt i husförhören och då såg jag att han hade en syster som var född i Sandby Borrby församling
Tänkte att han kanske också var det  mycket riktigt
mvh
Anita.
  SVAR 2012-09-28 10:45

  >  Hej Karin!
  >  
  >  Var är det som du inte finner honom?
  >  Per Månsson Svanberg var smeddräng på Hagestad nr 33, Löderup och du hittar honom på sid 402 i husförhöret för Högestad, Löderup.
  >  Per flyttade därifrån 1881-01-28 till Österhaninge i Stockholms län. Samma år den 6 juni gifter han sig i Österhaninge och du finner honom i husförhörsboken för Östra haninge, sid 136 längst ner.
  >  
  >  mvh Annmargrete Persson


Jag är släkt med nämnde Per Månsson Svanberg - han var min mormors far.


Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies