genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Andersson, Karl Elov, Sillerud Vermlands Län, 30. juni 19172011-08-13 09:20

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=29884
2011-08-12 18:27 

var der barn i ægteskabet mellem karl elov andersson født den 30. juni 1917 och dagny andersson f. rasmussen født den 12. juni 1917 og gift den 18. oktober 1947 ? jeg mener der var et barn men er ikke sikker ?

hilsen per
  SVAR 2011-08-12 21:41

Hej Per!
Det går inte att söka födslar senare än 1940 på grund av 70-års sekretessen.
Du får vänta några år =)
Allt gott!
Siv
  SVAR 2011-08-12 21:44

Är det någon som vet om 70-års gränsen även gäller för bouppteckningar?
Om inte, är det kanske ett sätt att få fram namn och födelsedatum för eventuella barn
//Siv
  SVAR 2011-08-12 21:58

Nej, det finns ingen sekretessgräns på bouppteckningar. Bara om personen i fråga har skydad indentitet. Finns den hos Skatteverket så är den tillgänglig lika så hos Landsarkiven och Stadsarkiven.

//stig
  SVAR 2011-08-13 09:20

Bouppteckningar=skiften efter 2001 finns bara på skatteverket inte på landsarkiven eller stadsarkiven. Egentligen behöver man inte bouppteckningen för dödsfall efter 1992. Man kan ringa till skatteverket och be om namnen på barnen. Uppgifterna finns i datorn.

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies