genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Abrahamsson, Petter, Stenkyrka (Tjörn), född aug 9 18362011-08-13 19:05

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=29754
2011-08-07 01:56 

Hej,

Jag undrar om någon kan hjälpa mig att ta reda på mer om Petter Abrahamssons öde. Har förstått att han ställts inför rätta för konkubinakt men har svårt att läsa vad som står ang. detta i hf-längden. Kan någon hjälpa mig att tyda vad det står? Har försökt leta i domboken också men hittar inget.

Klicka för en större bild

2011-08-07_Peter_Abrahamsson_-_text.jpg
  SVAR 2011-08-07 12:18

hej,
var någonstans står denna text att läsa?
mvh
Nils
  SVAR 2011-08-07 17:25

Hej!
Jag antar att det handlar om Stenkyrka församling. Tjörn, Bohuslän. Sitter själv just nu utan sökmaterial, men det bör väl finnas husförhörslängder etc. för Stenkyrka under denna tid? Kan nämna att Tjörns släktforskarförening har ett ganska stort material. Förstår att Petter levde i ett s.k. konkurbinat (samvetsäktenskap, samboförhållande) , inget som kyrkan gillade, allraminst i Bohuslän. Så det kunde vara intressant att veta vad straff Petter fick.  Som en liten parantes kan nämnas, att i Stockholm föddes första hälften av 1860-talet 41 procent av alla barn,  av ogifta mödrar.
Ser (i ett mormonregister) att Petters föräldrar hette Abraham Pehrsson o. Elsa Larsdotter?

Hälsningar
Anders A

  SVAR 2011-08-07 20:37

Hej!

Tack för era svar!

Nils: Detta står att läsa i en husförhörslängd, Stenkyrka AI:27 (1862-1872) Bild 66 / sid 290 (AID: v2121.b66.s290, NAD: SE/GLA/13501).

Anders: Den bifogade bilden är ett urklipp ur ovanstående husförhörslängd. Problemet är att jag har svårt att tyda vad det står. Petter var gift med en Anna Britta Eliasdotter sedan 8 jan 1866 så jag tror inte att konkubinakten var ett samboförhållande. De hade dock ett o.ä. barn fött 1864 men konkubinakten skall enligt texten ha utförts 1871(?). Tycker att jag kan se att det står Norge på något ställe, han kanske hade en annan kvinna där? Det vore verkligen intressant att ta reda på straffet. Jag har försökt läsa i en dombok för Tjörn och Orust det aktuella året men jag hittar inget där. Kanske har jag letat på del ställe? Det stämmer att föräldrarna hette så. Så de var mormoner? Var det vanligt vid den tiden? Vet inte så mycket om mormonrörelsen.
Tack för intressant information!!

Hälsningar
Lina
  SVAR 2011-08-07 22:50

Hej igen!
Undrar om inte  texten i husförhörslängden skall vara konkurbinäktenskap. Sedan är min tolkning tagen från Wikipedia. Men det handlar säkert om Petters relation med modern när det "oäkta" barnet föddes. Kyrkans fördömande över födsel av "oäkta" barn var stor vid den här tiden, i synnerhet på landsbygden (jämfört då med ex.vis Stockholm där nära hälften av alla barn föddes "oäkta".
Mormonrörelsen, med rötter i USA, ha bl.a. låtit avfotografera Sveriges kyrkböcker. Om syftet med detta och om mormonrörelsen, finns åtskilligt att läsa på nätet.  Petter var nog inte medlem av denna rörelse, utan finns med i det avfotograferade kyrkboksmaterialet.

Hälsningar
Anders A
  SVAR 2011-08-07 23:18

Hej igen Anders,

Detta har jag lyckats tyda ut: "Hor....år 1864, Synd. Lysning 22/12 1865.......i Norge......Peter Abrahamsson begärde år 1871 i skrivelse från Lyngdal i Norge....., för att där gifta sig. Blev sedemera...sonaskrivningsembetet....där ställd till rätta för konkubinäkt(?)". Verkar rimligt som du säger att det är det "oäkta" barnet det handlar om eftersom det står "Hor...år 1864" först. Men jag får ändå inte ihop det med att han flyttat till Norge och därifrån år 1871 begär att få gifta sig (?) när han redan är gift. Man kanske skulle kolla domstolsarkivet i Norge?

Jaha, jag trodde det var ett register över mormoner. Men nu förstår jag vad du menar.

Hälsningar
Lina
  SVAR 2011-08-08 00:06

Lina!
För att "röra till" det lite mera.  Petters föräldrar finns på www.familysearch.org  . om jag tyder det rätt så var familjen baptister.  Baptiströrelsen startade i Sverige 1848, om denna rörelse kan man bl.a. läsa: Under sin första tid utsattes rörelsen för svår förföljelse från svenska myndigheter.


Baptisterna förvägrades bl.a. rätten att gifta sig och deras barn betraktades som oäkta.  
Kanske en anledning till att Petter emigrerade till Norge?  Förstår att en del av Petters levnadsöden får sökas i norska arkiv.  Hoppas du kan få lite hjälp  här på  Scangen-sidan.               

Hälsningar
Anders A 
 
  SVAR 2011-08-08 08:17

Lina!
Jag skickade ytterligare ett inlägg betr. Petter, som visst blev "kapat"  (av sv. kyrkan ?), där det framgår att Petter ev. kunde vara baptist och därför bojkottad för giftermål av svenska myndigheter, och kanske en anledning till att han emigrerade till Norge?

Hälsningar
Anders A
  SVAR 2011-08-08 10:37

Det är korrekt om baptiströrelsens uppväxt under senare delen av 1840-talet. Rörelsen var mycket livaktig i framförallt Dalsland och Bohuslän under de första åren. Eftersom rörelsen tillämpade vuxendop och förutsättningen för kyrklig vigsel var att kontrahenterna var döpta, så var baptisterna hänvisade till borgerlig vigsel. "Myndigheterna" bojkottade alltså inte baptisterna, men däremot förekom naturligtvis många gånger hätska utfall från enskilda kyrkans tjänare mot bapristerna, inte minst i schartauanbygderna, och de förvägrades alltså att vigas i kyrkan. Lägg f.ö märke till hur detta framställes i Mobergs "Utvandrarna". Emigrationen från företrädesvis Dalsland och Bohuslän till Norge var stor under de här decennierna, kanske inte i första hand på grund av "religionsförföljelse" men mer på grund av svår arbetsbrist. Barnen till baptisterna betraktades knappast som "oäkta", däremot noterades alltid i församlingens födelsebok att barnet var odöpt , ofta med kommentaren "föräldrarna vägra låta döpa barnet". Baptistförsamlingarna hade redan från början en mycket stark sammanhållning och det förekom väldigt sällan någon animositet mellan dem och svenska kyrkan.
  SVAR 2011-08-08 15:01

Om nu Petter var baptist och förvägrades rätten att gifta sig kyrkerligt, vad återstod då -  konkurbinatäktenskap?  Betr. borgerlig vigsel så infördes den först 1908. All sexuell samlevnad utom äktenskapet betraktades som hor och var straffbelagt med böter och fängelse intill 1900-talet.
Men nu kunde det vara trevligt att veta hur det sedan gick för Petter Abrahamsson och hans familj!

Anders A
  SVAR 2011-08-08 15:59

För ett antal år sedan läste jag om Baptisterna.
På 1850-talet blev flera av rörelsens representanter i norra Skåne kallade till biskopen i Lund. De skulle där bli underrättade om den rätta läran, så att de kunde återgå till svenska Kyrkan.
Jag minns tyvärr inte resultatet av denna färd till Lund
  SVAR 2011-08-13 00:04

Tack för era svar!! Intressant läsning!

Anders: Jag kollade upp familjen på www.familysearch.org  och jag tror att "Sweden Baptisms"  betyder "Svenska Dop" och har nog inte med baptisterna att göra (rätta mig om jag har fel?!). Har inte hittat något som tyder på att Petter skulle ha varit baptist heller för hans son Edvard döptes tre dagar efter födseln. Övriga barn har jag dock inte kollat upp än.

Har hittat lite ytterligare information om Petter i kyrkoböckerna. Han verkar ha varit i Göteborg och arbetat i flera år. Finns antecknat "Arb. bev till Gborg 11/11 1872, 14/1 1874, 16/6 1875, 21/4 1876" samt "Arb. bev till Hisingen 11/6 1877".
Någon som kan förklara för mig vad "arb. bev" står för?
Från år 1881 står han antecknad som "bortrymde arbetaren" och är placerad i "Socknens slut" 1886-1889.
Det står också en anteckning i en HFL om "Bevis 22/5 1874 för att vinna skiljsmässa från sin bortrymde man". (Källa: Stenkyrka AI:29 (1872-1881) Bild 100 / sid 347) Min teori är nu att han åkt till Norge för att arbeta och där träffat en ny kvinna som han ansökt om att få gifta sig med år 1871 men blev istället ställd inför rätta för konkubinäktenskap. Han övergav familjen för att jobba i Göteborg och år 1874 begärde hans dåvarande fru att få ta ut skiljsmässa. Sedan vet ingen vart han håller hus och han blir då anteckand i socknens slut. Låter detta som en rimlig teori?

Det är också lite mystiska omständigheter kring hans son Edvard då jag hittat en anteckning som jag tolkar som "Vistas hos Klockaren (såld) i Budalen, Kristian Berndtsson" i HFL 1881-1886. (Källa: Stenkyrka AI:32 (1881-1886) Bild 164 / sid 366)Är osäker på om det verkligen står "såld". Hoppas inte det för det vore ju hemskt... Han kanske placerades ut som fosterbarn eller så arbetade han som dräng där?
  SVAR 2011-08-13 18:03

"Någon som kan förklara för mig vad "arb. bev" står för?"

Jag hoppas det är tillåtet med en gissning. Eftersom man måste ha "Respass" för att fara till Öland att köpa en häst, så borde man väl ha bevis för att man hade ett jobb, när man åkte till Göteborg. Jag tror alltså på "Arbets bevis"

"Är osäker på om det verkligen står "såld". "

Visst sålde man personer, eller rättare sagt auktionerade ut dem. Den som bjöd minst, fick ta hand om personen. Kommunen ville ju få lägsta pris, för att inte bli så kostsamt för kommun

  SVAR 2011-08-13 18:41

Hej igen!
Det var visst en något förhastad slutsats att notera Petter som baptist! Hur som helst så verkar han haft ett inressant levnadsöde.  Sitter själv just nu i en fritidstuga i Stenkyrka församling, har forskat en del här men har just nu inte tillgång till något sökmaterial.  När man flyttade till annan ort fick man ju hos prästen begära ett flyttningsbevis (prästsedel)  där det noga antecknades  div. personliga uppgifter (ett slags arbetsbevis?)

Hälsningar
Anders A
  SVAR 2011-08-13 19:05

Det var inte ovanligt med utackordering av barn vid den här tiden, och på Tjörn rådde stor fattigdom, så det är högst troligt att Edvard blev utackorderad (såld på auktion) till klockaren i Budal.

Anders A
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies