genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jönsdotter, Pernilla, Uppåkra, levde 18022011-07-26 20:29

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=28569
2011-06-20 20:05 

Pernilla Jönsdotter, från Sandby socken(Ryd), adopterad 1795 av Mätta Christensdotter och Ladufogde Jöns Olsson, försvann 1802. Hon ska ha varit tillfälligt boende hos någon i Uppåkra, en släkting till någon av föräldrarna. Det är denna släkting jag söker.
Tack snälla!
  SVAR 2011-07-26 19:23

Hej!
Jag saknar någon bra startpunkt
Sandby socken, är det lika med Sandby församling i Kalmar län eller?
Vet du månne när hon föddes? 
Allt gott!
Siv
  SVAR 2011-07-26 19:39

Det rör sig snarare om Södra Sandby sn, där det finns ett Ryd. Ligger inte så långt från Uppåkra (båda dessa ligger bara en bit utanför Lund).
// Ingvar
  SVAR 2011-07-26 20:29

 Hej, jag har inget om Pernilla men om anledningen till varför hon flyttade kanske du vet. Det står att läsa i dödboken 1802 (Södra Sandby C:3, s150): 
"16, 17,  September 1802: Natten mellan d 9 och 10 blefvo Ladufogden Jöns Olsson och des Hustru Mätta Christensdotter af Ryd under sömnen på sin säng, försåteligen mördades af Drengen Gustaf Hansson, Gossen Knut Truedsson i samråd med Husmannen Anders Persson. Gustaf och Knut woro i tjenst på bemältes ställe och Husmannen bodde på Gårdens Grund. Efter Mordet röfwade de en del af de mördades waror och pänningar och satte eld på Gården, då demördades Kroppar blefwo ett rof för lågorna. Qwarlefworne af Jöns Olsson och des Hustru lades tillsammans i en kista och blefwo med wanlige Ceremonien begrafne i Sandby Kyrkogård Söndagen d. 19 derpå följande. För en försåtelig död för eld och wåda för mörksens och satans magt beware och Milde Herre Gud!!! Jöns Olsson war 50 år och Hustrun på 41 året gammal"
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies