genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Pettersson Gift Kristensen, Ida, Danmark, gift början av 1900 talet2011-07-18 08:08

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=29203
2011-07-15 19:47 

Jag söker mer information om Ida Pettersson född  18890213som flyttade med sin mor till
Danmark Stora Heddinge 1892.
Jag har hittat ett kort där det står Ida Kristensen 18 och ett halvt år.  En möjlighet är att hon har gift sig eller att hon blivit adoperad och därför fått ett nytt efternamn.
Jag har även funnit ett, som jag tror är, ett förlovningskort från en fotoatelje i Karise men är osäker på om det föreställer Ida eller hennes syster Maren.
 Det finns även ett odaterat bröllopskort från Stora Heddinge.
Jag har sökt i kyrkböckerna för de aktuella områdena men inte hittat något.
Kan Scangens läsare tipsa mig om andra sökmöjligheter?
  SVAR 2011-07-16 08:22

Hej!

Jag har granskat en dansk karta. Smerup ligger i närheten av Karise. Ateljekortet kanske föreställer Maren. Har du tittat på baksidan av kortet att det inte finns ett årtal t ex?

Jag har tittat lite på vigda i Store Heddinge mellan 1907-1919 ifall Ida blev gift där, men inte funnit henne. Hon behöver inte ha blivit adopterad utan använt sina fosterföräldrars efternamn. För att komma vidare med Ida måste du finna hennes konfirmation som bör ha ägt rum från 1903 och några år framåt.

Du skulle kunna skicka ett mejl till familiestyrelsen.dk och be dem leta i sitt kortregister med beviljade adoptioner. Du ger dem hennes namn och födelsedatum. Jag tror du ska också uppge moderns namn. Familiestyrelsen har ett register med adoptioner sen slutet av 1800-talet och framåt. Finns det en adoption finns den på Rigsarkivet i Köpenhamn. Den kan också finnas i ett amtsarkiv som finns på landsarkivet i Köpenhamn. Om du får veta att det finns en "sag" ska jag gärna guida dig vidare så att du kan finna den. Från familiestyrelsen får du bra "sagens" nr.

Eva M
  SVAR 2011-07-16 13:03

tredje ordet från slutet ska vara bara inte bra.
  SVAR 2011-07-16 17:08


Jag har haft tid att leta lite. Jag hittade inte något om Ida. Däremot fann jag den 3:e dotterns födelse som jag gissar är din farmors mor. Store Heddinge 1898-1907 opslag 77.  Barnet är född på Fattiggården. 10 månader innan födelsen arbetade modern hos mejeriforpagter Voss i Store Heddinge. Min gissning är att Ida finns någonstans i Prästö amt. Johanna verkar till att ha vistats i området. Jag tror inte att hon finns i någon FT möjligtvis 1890 om hon kom till Danmark före den 1 februari.

Eva M
  SVAR 2011-07-17 21:48

Mange takk.
Jag har försökt att leta efter mer information om Ida men inte hittat något nytt. Jag ska gå igenom
Prästö Amt igen och se om jag kan hitta något mer. Jag tror också att Ida ska finnas någonstans i trakten.
Den dotter som föddes i Store Heddine var dotter till min farmors mors tvillingsyster, Johanna.
Jag vet att Ann Sofie kom till Sverige och har glädjande nog hittat ett foto på henne och hennes son från 1930. Ann Sofie dog 1934.

Tommy
  SVAR 2011-07-18 08:08

Hej Tommy!

Det är det du får göra leta runt i församlingarna runt Store Heddinge. Jag ska titta lite i Daisy om det finns något arkiv från Store Heddinge. Det finns i så fall på Landsarkivet i Köpenhamn.
Det kan finnas faderskapssaker för Maren och Anna Sofie. Jag vet inte riktigt hur det fungerade på landsbygden.Jag har bara erfarenhet av att leta efter faderskapssaker i Köpenhamn.
Det här med att Johannas döttrar i Danmark var avlidna behöver inte vara sant. Jag gissar att Johanna fick någon form av fattigvårdshjälp vid sin död, t ex bodde på ett ålderdomshem. När en person med fattighjälp dog skickade socialnämnden in sin fordran till bouppteckningsmannen.Jag tror att bröstarvingarna hade skyldighet att betala om det inte fanns pengar i boet.
Min mormor dog 1958. Någon gång före sin död hade hon fått hjälp med 50 kr till ett par glasögon. Socialnämndens fordran på detta belopp finns med i bouppteckningen.
Det finns ett CPR-register, ungefär som vårt folkbokföringsregister. Där finns danskar som levde 1968. Det kostar 52 dkr att få upplysningar. Jag tror man bara får personens sista adress. Sen får man leta vidare i begravningsprotokoll etc. I Danmark är det inte lika lätt att finna folk som i Sverige.

Eva M
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies