genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Andersdotter, Hanna, , född 181708222011-07-12 19:45

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=29058
2011-07-11 20:08 

Hej
Jeg savner oplysninger om Hanna Andersdotter født 22 aug. 1817 i Gårdsløv og død 23 jan. 1891 i Skivarp.Hvem var hendes forældre og havde hun nogen søskende.Hanna er min tipoldemor. hun bliver gift med Jøns Andersson født 18110603 og senere med Hans Trulsson.Jøns dør 18480729 i Skivarp. og hun gifter sig igen 18521217 med Hans.

Bjørn
  SVAR 2011-07-12 00:02

Hej Björn!

Hanna Andersdotter föddes i Gärdslöv som dotter till Anders Persson, född 1787-04-03 i Sövestad och hans hustru Elna Andersdotter, född 1782-09-23 i Gärdslöv, död 1829-06-13 av vattusot i Gärdslöv. Familjen bodde på No 15 i Gärdslöv och de fick barnen:
Hanna, född 1817-08-22 i Gärdslöv, Elna, född 1819-10-19 i Gärdslöv, Pehr, född 1821-03-01 i Gärdslöv och Boel född 1822-08-10 i Gärdslöv.

Efter första hustruns död gifte Anders Persson om sig med Bengta Pehrsdotter, född 1798-03-29 i Gärdslöv och de fick barnen:
Jöns, född 1830-08-14, död då han var 2 år och 9 månader. Mårten, född 1833-04-17, Anna, född 1835-10-12 och Jöns, född 1839-03-14. Alla barnen födda på No 15 i Gärdslöv.

År 1844 flyttade föräldrarna och tre barn till Svaneholm och jag har inte följt dem vidare.
Uppgifterna hämtade från husförhör och födelsebok för Gärdslöv via AD-online.

mvh Annmargrete
  SVAR 2011-07-12 19:45

Tak for hjælpen Annmargrete.jeg prøver kortlægge min Svenske slægt. Vi stammer fra Sverige, gården malartorp i Lemmestrø.

Bjørn
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies