genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jönsson Sjölin, August, , född 187711072011-06-22 22:36

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=28398
2011-06-09 14:14 

jag söker august jönsson sjölin född i tullstorp som försvann ifrån kronprinsens husarer 1901
  SVAR 2011-06-09 17:35

--

Sjölin, August

Poliskonstapel

Begravd 5/5 1909

Kristianstads östra begravningsplats, kv. 2i, nr. 135-136 (kista, nr 2 i graven)
Graven upplåten till 31/12 2010 (upplåtelse nr 1)

[l 1]
Kristianstads kyrkliga samfällighet (Kristianstads kn, Skåne län)

Box 153
291 22 KRISTIANSTAD

Tel. 044-20 64 00
kristianstad.kyrkoforvaltningen@svenskakyrkan.se

[k][1]Posten levererad 2008-08-11


Kan det vara dene man ? Från begravda i Sverige 1901-2009.
Birgitta
  SVAR 2011-06-09 19:38

Min tanke när jag läste inlägget var att personen rymt från Kronprinsens husarer av någon anledning, och jag tänkte på Amerika.
I graven som nämns finns flera personer begravda med namnet Lundgren, bl a denne här:

Lars-Erik Waldemar Lundgren
Födelsedatum: 1913-08-26
Avliden: 1999-03-04
Gravsattdatum: 1999-04-30
Ort: Kristianstad
Kyrkogård: Östra Begravningsplatsen
Församling: Kristianstad
Gravnummer: 1 02i 135, 136
Del: 02i

Jag vet inte om det finns släktskap mellan personerna eller om det är en grav där gravrätten övergått till olika personer. Den äldste gravsatte hette Johan Andersson och begravdes 1893.

Eva M
  SVAR 2011-06-09 19:43

Födda i Malmö Caroli församling
1688 - 1910
Datum 1897-06-14 Datum avser födelse
ID-nr/Regler 10088397/MSA

Barnet
Namn Herman August Hilding Kön man
Äktenskaplig börd inom äktenskapet Antal födda 1
Dödfödd Paritet

Fadern
Namn August Sjölin
Titel arbetsförman
Ort Rolf XIV

Modern
Namn Johanna Birgitta Möller
Titel
Ort
Ålder/födelseår

Dopvittnen

Övrigt
Modern är född 13/4 1871

Den här August Sjölin bodde i Malmö där Kronprinsens husarer var förlagda.
Eva M
  SVAR 2011-06-22 22:36

Fel föräldrar.
Herman August Hildings fader August Sjöling var född 1872-06-25 (Malmö Caroli CI:19, 1895-1898) medan den sökta August Sjölin Jönsson var född 1877-11-07 i Tullstorp (M).
// Ingvar
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies