genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]JØnsson, Hulda Elisabeth, , född 188227062011-06-06 10:23

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=28343
2011-06-05 19:33 

HEJ
JEG MANGLER OPLYSNINGER OM MIN FARMOR SOM BLEV GIFT MED CARL JØNSSON FRA NORRVIDINGE. SOM ER FØDT 18822706. JEG KENDER IKKE HENDES PIGENAVN.HUN REJSTE TIL DANMARK I 1905 OG 1911 OG DØDE I DANMARK.

BJØRN
  SVAR 2011-06-05 23:40


Antar att du har sett politiets registerblade. Hulda Elisabet var född 14/10 1880.

Födda i Malmö Caroli församling
1688 - 1910
Datum 1880-10-14 Datum avser födelse
ID-nr/Regler 10030784/MSA

Barnet
Namn Hulda Elisabeth Kön kvinna
Äktenskaplig börd utom äktenskapet Antal födda 1
Dödfödd Paritet 2

Fadern
Namn
Titel
Ort

Modern
Namn Anna Christina Möller
Titel piga
Ort Elefanten XXIII
Ålder/födelseår 20

Dopvittnen

Här är hon. Hon var född utom äktenskap. Hon bör ha fått namnet Möller, men naturligtvis kan man inte vara säker. Hennes far kan senare ha erkänt faderskapet eller så har modern gift sig och barnet har fått det namnet.

21/3 1915 kom de till Danmark. Äldsta barnet Else Ketty blev född i Köpenhamn i maj 1906. 21/3  Jag misstänker att de blev gifta i  Sverige för Hulda E. har inte haft ett eget registerblad. Sen föddes 3 barn i Sverige. Och efter 1911 föds det ytterligare 4 barn i Köpenhamn enl. FT 1921 Adelgade opslag 15, lige nummer. Du får försöka finna äldsta barnets födelse. Där står det säkert när föräldrarna blev gifta och var, åtminstone står det Sverige.
Kan de ha gift sig i Malmö?

Födda i Malmö Caroli församling
1688 - 1910
Datum 1907-07-16 Datum avser födelse
ID-nr/Regler 10083252/MSA

Barnet
Namn Doris Anette Magnhild Kön kvinna
Äktenskaplig börd inom äktenskapet Antal födda 1
Dödfödd Paritet

Fadern
Namn
Titel
Ort

Modern
Namn Hulda Elisabeth Dahl Rosenqvist
Titel
Ort Olof XV
Ålder/födelseår

Det här är ur den databas.Det stämmer med FT 1921. 
I FT 1906 bor de på Borgergade 124 (opslag 218). Hulda E. heter Rosenqvist. Hon är forladt, och Carl och hon är inte gifta. Hon är född i Malmö. Båda har kommit till Köpenhamn 1905. Hon är syerska.
De andra barnen heter Joel Arthur Eugen f.5/11 1908 och Karl Gunnar Bernhard f. 17/3 1910. Någon med tillgång till kyrkoböckerna kan kanske reda ut problemet.

Eva M
  SVAR 2011-06-05 23:57

1882-10-22 Datum avser födelse
ID-nr/Regler 10033071/MSA

Barnet
Namn Gustaf Elof Kön man
Äktenskaplig börd inom äktenskapet Antal födda 1
Dödfödd Paritet 1

Fadern
Namn August Svensson Dahl
Titel garfvervarb. garxfveriarb.
Ort Elefanten VI

Modern
Namn Anna Kristina Möller
Titel
Ort
Ålder/födelseår 23

Dopvittnen

Här är förklaringen till Dahl. Modern blir gift med en Dahl.

Eva M
  SVAR 2011-06-06 00:00

Flera barn får modern. Sök på ddss.nu. Modern är född 1879-08-17.

Eva M
  SVAR 2011-06-06 00:10

Din farmor får två barn (som jag kan se i databasen).

Födda i Malmö Caroli församling
1688 - 1910
Datum 1901-02-01 Datum avser födelse
ID-nr/Regler 10086066/MSA

Barnet
Namn Sten Hilding Eugén Kön man
Äktenskaplig börd inom äktenskapet Antal födda 1
Dödfödd Paritet

Fadern
Namn Johan Fredrik Sten Rosenqvist
Titel eldare
Ort Lars V

Modern
Namn Hulda Elisabet Dahl
Titel
Ort
Ålder/födelseår

Dopvittnen

Övrigt
Modern är född 14/10 1880 

******

Födda i Malmö S:t Pauli församling
1884 - 1902
Datum 1902-12-29 Datum avser födelse
ID-nr/Regler 10055622/MSA

Barnet
Namn Carl Sture Frithiof Kön man
Äktenskaplig börd inom äktenskapet Antal födda 1
Dödfödd Paritet -

Fadern
Namn Johan Fredrik Sten Rosenqvist
Titel smed
Ort Abel VIII

Modern
Namn Hulda Elisabeth Dahl
Titel
Ort
Ålder/födelseår -

Dopvittnen

Övrigt
Modern är född 14/10 1880


Det här kan vara gravarna i Malmö.


Rosenqvist, Johan Peter
Född: - Avliden: - Gravsatt: 1932-02-23
S:t Pauli mellersta kyrkogård Kvarter: 08 Nordvästra sidan Gravplats: 0017
Gravplatsnummer: 2108 321 0017
Gravrättstid: 1901-04-26 - för all framtid

Dölj gravsatta «
Gravsatta
1 Rosenqvist, Stina
Född: - :: Avliden: - :: Gravsatt: 1925-07-03
2 Rosenqvist, Johan Peter
Född: - :: Avliden: - :: Gravsatt: 1932-02-23
3 Rosenqvist, Carl
Född: - :: Avliden: - :: Gravsatt: 1954-02-05
4 Lindkvist, Eugenia
Född: - :: Avliden: - :: Gravsatt: 1957-01-04
5 Rosenqvist, Sten
Född: - :: Avliden: - :: Gravsatt: 1974-10-19
6 Rosenqvist, Anna Maria
Född: - :: Avliden: - :: Gravsatt: 1901-04-28
7 Rosenqvist, Carl
Född: - :: Avliden: - :: Gravsatt: 1903-04-05
8 Rosenqvist, Dagmar Johanna
Född: - :: Avliden: - :: Gravsatt: 1980-04-19

Eva M
  SVAR 2011-06-06 00:19

Jag är osäker betr. gravarna. Jag finner inga skiften.

Eva M
  SVAR 2011-06-06 05:28

Jag har sett nu att gravarna är fel. Johan Peter Rosenqvist är en annan person.

Det här fann jag också i databasen:

Födda i Malmö Caroli församling
1688 - 1910
Datum 1906-05-24 Datum avser födelse
ID-nr/Regler 10084044/MSA

Barnet
Namn Elsa Ketty Ragnhild Kön kvinna
Äktenskaplig börd inom äktenskapet Antal födda 1
Dödfödd Paritet

Fadern
Namn
Titel
Ort

Modern
Namn Hulda Elisabet Dahl Rosenqvist
Titel
Ort Olof XV
Ålder/födelseår

Dopvittnen

Övrigt
Modern är född den 14/10 1880 och benämns hustru Barnet är fött i Frederiks sogn i Köpenhamn

Äldsta dottern är alltså också döpt i Malmö. Hulda har förklarat barnet som sitt, dvs hennes man=Rosenqvist är inte fadern.  Man måste finna en skilsmässa. Jag tror att Hulda och Carl har gift sig i Sverige, möjligtvis i Malmö.

Eva M
  SVAR 2011-06-06 05:35

Titta på Frederik sogn, Kbh födda 1905-1912 opslag 122. Där finns födelsen. Carl nämns inte . 10månadersdagen var i Malmö, Flintgatan 1.

Eva M

PS 21/3 1905 kom "de" till Köpenhamn. Möjligtvis att datumet avser bara honom. Hon måste ha kommit senare med tanke på att hon  var i Malmö på 10-månadersdagen, om detta nu stämmer.
  SVAR 2011-06-06 06:44

Glöm moderns födelsedatum 1879. Det är en med samma namn.
Huldas mor får sitt sista barn i Malmö 1890. Det är hennes 7 barn. Hon är 31 år gammal. Så hon bör vara född omkring 1859.

Eva M
  SVAR 2011-06-06 07:49

Jag är viss lite förvirrad. Mitt inlägg 5:28. Det står inte att modern förklarat barnet som sitt. Det står att hon "benämns hustru", dvs hon är gift men det finns nog tveksamhet, antagligen för att hon inte lever tillsammans med sin make=Rosenqvist.
Församlingsboken ger säkert svar. Jag vet inte hur skilsmässor behandlades på den tiden, om Rådhusrätten/Magistraten fattade beslut. I så fall finns beslutet på Malmö stadsarkiv.

Eva M
  SVAR 2011-06-06 07:57

Det finns ett eget registerblade för din farmor. Enl. detta kom hon till Köpenhamn den 7/11 1905. Bosatte sig på Borgergade 124. Då kan uppgiften om 10-månadersdagen vara riktig. Frågan är då om Carl är biologisk far till barnet? Men Malmö och Köpenhamn låg när även på den här tiden. Färjor gick dagligen.

Eva M
  SVAR 2011-06-06 10:23

TAK EVA

DU HAR GIVET MIG NOGET AT ARBEJDE VIDERE MED. DE KOM TIL KØBENHAVN I 1905 MEN FLYTTER TIL BAGE TIL SVERIGE SIDST  I 5 ELLER FØRST I 6. DE FLYTTER PERMANEMT TIL DK I 1911. I 12 BLIVER MIN FAR FØDT SOM DEN FØRSTE I DK OG DA HAVDE HAN 3 SØSKENDE SOM ER FØDT I SVERIGE.

BJØRN,
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies