genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Lundgren, Nils Peter, Göteborg, död 18882011-05-30 17:59

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=28222
2011-05-29 12:28 

Söker efter en kustroddare vid namn Nils Peter Lundgren Dog i Göteborg 1888 enligt sonen Karl Edvard Lundgrens fängelserulla Arkiv Digital  Fångvårdsanstalten Jönköping 1902-1907 Bild 430
Förmodligen uppehöll han sig i Skåne.
MVH
Ann-Marie
  SVAR 2011-05-30 17:59

Har tyvärr inte lyckats hitta Nils Peter Lundgren, men en del andra uppgifter. Kanske du redan har dessa?

Nils Peter verkar ha varit inskriven som fader i födelseboken ("Arb. Lundgren), men är struken. Texten är rätt otydlig, men såvitt jag kan se står det att modern är kringvandrande hustrun - struket och ersatt med pigan - Anna Lovisa Tobiasdotter. (Nedk. i Öfre Århult). På hemvist ser det ut som om det står Winberg och sedan står det något jag inte kan tyda. Detta är dock överstruket och ersatt med Okänd. Modern anges vara 42 år gammal. Det får jag till att hon är född 1836/1837.

Det står noterat att brev skickats till Winberg, men att svar kommit att hon ej tillhört denna socken eller pastorat. Även från Varberg kom besked att hon inte var därifrån.

På ddss.nu hittade jag dessa födelser:

Födda i Farhults församling
1872-07-24
Carolina
utom äktenskapet
Moder:
Anna Lovisa Tobiasdotter
piga
Falkenberg
Dopvittnen
Susc. Inh. Pål Nilssons hustru Anna Lars dotter å N-r 1 Farhult. Test. Inh. Pål Nilsson ibm och torp. Hans Johnssons hustru Kjersti Sonesdotter å N-o 3 Farhult.
Övrigt
Dop-attest utfärdad d. 28/7.

och

Födda i Allerums församling
1875-06-29
Nils Peter
utom äktenskapet
Moder:
Anna Lovisa Tobiasdotter
kringvandrande piga
Warberg
Ålder: 39

Dopvittnen
I Amerika vistande Nils Magnus Holmbergs hustru Johanna Sonesdotter fr. Täppeshusen i Johnstorps socken b. b. Arbet. Sone Sonessons hustru Charlotta Wilhelmina Westerlund. Efter Socken.
Övrigt
Nedkomstorten: Täppeshusen i Johnstorps Socken. Enl. uppgift Lindbergs förs:g i Warbergs Kontrakt i Hallandslän adr. Warberg. Kännedom om modrens verkliga kyrkoskrifnings ort har idag kunnat erhållas. Barnet är derföre inskrifvet i Husförhörsboken pag. 506.

I husförhörslängden står att modern har rymt, och Nils Peter tagits om hand av fosterföräldrar från Västra Skrävlinge, varifrån tydligen moder kommit till Allerum.

På dödskivan hittade jag denna kvinna, som är en tänkbar moder:

18361209
Tobiasdotter, Anna Lovisa
Farm 139 A
Död 26/3 1915.
Kyrkobokförd i Helsingborgs stadsförs (Malmöhus län, Skåne).
Född 9/12 1836 i Torpa (Hallands län, Halland).
Ogift kvinna.
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010:
Helsingborgs Maria, Helsingborgs kn (Skåne län, Skåne)
Filborna, Helsingborgs kn (Skåne län, Skåne)
Födelseförsamling i källan:
Torpa (Hallands län)
Källor:
DB, FS

Hon bodde dock i Helsingborg även 1900, så det stämmer inte riktigt med uppgiften om att hon skulle "leva och bo" i Gränna. Hittar dessutom inte henne i födelseböckerna för Torpa, varken i Hallands, Kronobergs, Östergötlands, Västmanlands/Södermanlands eller Skaraborgs län.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies