genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Samuelsdotter, Anna Catarina, Vederslöv, född 18362011-05-12 19:57

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=27970
2011-05-12 09:59 

Hej,jag söker föräldrarna till Anna Catarina Samuelsdotter född 1/6 1836 i Vederslöv.
  SVAR 2011-05-12 17:59

De bor i Bökebackens soldattorp och soldaten Samuel Alex är född 1802 10 28  och hustrun Maria Petersdotter 179812 03 enl husförhör vid dotterns födelse.Födelseort för föräldrarna är ej angivet.

Vigda 18270227 Böckebacken.Enl kronobergsskivan

Birgitta
  SVAR 2011-05-12 18:07

Samuel Alex dör 1853 03 28 i Boda under Odenslanda  Vederslöv enl husförhör A1:8 sid 74.

Hustrun heter nu Catharina Nilsdotter.

Birgitta
  SVAR 2011-05-12 18:12

första hustrun Maria Petersdotter dör 18430215 i Böckebackens soldattorp enl kronobergsskivan.
Han gifte om sig med änkan Catharina 18440601 enl samma skiva.
Birgitta
  SVAR 2011-05-12 19:24

Kan Samuel möjligen vara britt då Alex inte är något särskilt vanligt soldatnamn?
  SVAR 2011-05-12 19:54

Från soldatregistret
Aktnummer: KR-03-0294-1822
Alex, Samuel [Jonasson]

Född: 1802-10-22
Död: 1853-03-28

Hustru: Pettersdotter Maria
Född: 1798-12-03


Regemente: Kronobergs regemente
Kompani: KINNEVALDS KOMPANI
Socken: Vederslöv
Rote: Bökebacken (18)

Ansvarigt register: Soldatregistret Kronoberg är en del av Kronobergs genealogiska förening som förutom registret har en stor databas över befolkningen i Kronoberg, vilken av medlemmar i föreningen kan köpas på CD-skiva.
Klicka på e-post adressen eller skriv ut sidan och skicka den till adressen nedan.


E-post: js53@tele2.se
Adress: SOLDATREGISTRET KRONOBERG
Jörgen Sjöblom
Framnäsvägen 27f
352 39 VÄXJÖ


Hälsning Birgitta
  SVAR 2011-05-12 19:57

ok, tack
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies