genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Andersson, Tufve, Stiby (L), 18172011-05-07 21:23

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=27663
2011-04-29 21:42 

Tufve Andersson jämte hustru och 5 barn finns redovisade i hfl för Stiby A1:3, bild 37 sid 66. I flyttningskolumnen finns en anteckning enligt bifogad bild. Jag behöver hjälp att tyda anteckningen.
Tack på förhand
MVH
Sven-Olle

Klicka för en större bild

2011-04-29_Stiby_nr_2.JPG
  SVAR 2011-04-30 21:59

Kan nu meddela att jag lyckats tyda de sista orden i anteckningen och kommit fram till att de flyttade till Månslunda nr 10  i Lövestads pastorat och Fågeltofta socken, Fågeltofta A1:2 bild 53,sid 51.
Så långt är allt gott och väl men jag skulle väldigt gärna vilja veta vad det står inledningen till anteckningen. Vill någon bistå med detta?
Ytterligare en fråga finns i sammanhanget.
I anmärkningskolumnen står för det äldsta barnet antecknat:  Nils Nilsson i Gårdslösa, för nästa barn Dito, Dito, för nästa Hj.Malmström och för det sista Dito. Dito. Kan någon förklara vad som avses med dessa anteckningar.
Tacksam för hjälp.
  SVAR 2011-05-06 18:16

Jag gör nu ett tredje försök att få hjälp att tyda den text som finns angiven på bilden tidigare i tråden. Jag tycker mig ha märkt att det bland "Scangenarna" finns flera som är duktiga på att tyda äldre text och min förhoppning är att någon av Er måtte förbarma sig över mina rader. Med vänlig hälsning
SVen-Olle
  SVAR 2011-05-07 01:22

Hej Sven-Olle!

Min tolkning:

alla före
nemde för
sedlade
till Löfve
sta Pastorat
och Måns
Lunda  1817 24/6

dvs. hela familjen har fått flyttsedel.

Notiserna i anmärkningskolumnen har jag ingen idé om.

Hälsningar
Göran
  SVAR 2011-05-07 21:23

Hej Göran!
Stort tack för svaret. Verbet försedlade har jag aldring stött på förr.
Hälsningar
Sven-Olle
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies