genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Frid, Per Jönsson, Almundsryd, född 3.Feb.18132011-03-20 21:43

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=26960
2011-03-20 12:54 

Jeg söger min mors oldeforäldre Per Jönsson Frid födt 3.Feb.1813 i Almundsryd og hans hustru Martha Månsdotter födt 24 Feb. 1815 i Almundsryd. Hvornår blev de viede og hvornår döde de, hvem var deres foräldre.
jeg håber at få hjälp. Ingelise
  SVAR 2011-03-20 18:07

Här kommer Marthas och Frids dödsdagar från Kronobergsskivan
--------------------------------------------------------------------------------

Resultat sökning efter döda i KGFs databas 2010.
2011-03-20

--------------------------------------------------------------------------------

Dödsdatum: 18980408 Begravningsdatum: 18980417 Församling:
Almundsryd
Titel ENK. Kön: K Mer text:
Förnamn: MÄRTA Efternamn: MÅNSDR.
Bostad: TRESTENSHULT Ålder: 18160124
Dödsorsak:
Anhörig: Anhörigs titel:
Anh. Förnamn: Anh. Efternamn:
Anh. Bostad: Släktskap:
Anmärkning ENKA S.662 Postnr:
244715

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resultat sökning efter döda i KGFs databas 2010.
2011-03-20

--------------------------------------------------------------------------------

Dödsdatum: 18921026 Begravningsdatum: 18921030 Församling:
Almundsryd
Titel BKST.M. Kön: M Mer text:
Förnamn: PETER Efternamn: JÖNSSON FRID
Bostad: TRESTENSHULT Ålder: 79 ÅR 8 MÅN. 23 DAG.
Dödsorsak:
Anhörig: Anhörigs titel:
Anh. Förnamn: Anh. Efternamn:
Anh. Bostad: Släktskap:
Anmärkning BEG. AF D. STÅHL. PAG. 629. Postnr:
201648

--------------------------------------------------------------------------------

Hilsen fra Birgitta
  SVAR 2011-03-20 18:21
--------------------------------------------------------------------------------

Resultat sökning efter födda i KGFs databas 2010. 2011-03-20
Född: 18160104 Döpt: 18160107 Församling: Almundsryd Löpnummer: 501
Namn: MARTA bostad: RYD
Fader: Moder: Kön: K
Titel: BR. Titel: H.
Förnamn: MÅNS Förnamn: BRITA
Efternamn: OLSSON Efternamn: SUNESDR.
Ålder: Ålder:
Faddrar: HÅKAN PAULSSON, DR. JOHANNES JÖNSSON, H. BENGTA GÖTHESDR. OCH PIG. EVA SUNESDR. ALLA FRÅN RYD
Anmärkning: Mer text:
Postnr: 360262

--------------------------------------------------------------------------------

Återkommer med Peter
  SVAR 2011-03-20 18:25

 
Skall kolla i originalboken födda.

--------------------------------------------------------------------------------

Resultat sökning efter födda i KGFs databas 2010. 2011-03-20
Född: 18130203 Döpt: 18130205 Församling: Almundsryd Löpnummer: 503
Namn: PETER bostad: GEORGSHULT
Fader: Moder: Kön: M
Titel: BR. Titel: H.
Förnamn: JÖNS Förnamn: SVENBORG
Efternamn: NILSSON Efternamn: JÖNSDR.
Ålder: Ålder:
Faddrar: ERIC BENGTSSON OCH H. ELIN ERICSDR. I GEORGSHULT, PER JÖNSSON I HERRNÄS, H. KJERSTIN JÖNSDR. I DALANSHULT
Anmärkning: Mer text:
Postnr: 360055

--------------------------------------------------------------------------------

Hälsning Birgitta
  SVAR 2011-03-20 18:36

Han är döpt till Pehr vilket läsaren tytt som Peter, födelsedagarna stämmer enligt mina inlägg.Jag har tittat i originalav fotograferingen av födelsebok.C1:2 sid 371

Birgitta
  SVAR 2011-03-20 18:48

Marthas fdelsedag står iblan som 1816- 01-24 

Ingen anteckning angående vigsel.

En dotter Eva utvandrade till Tyskland .

Birgitta
  SVAR 2011-03-20 21:43

Mange tak for hjälpen

Ingelise
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies