genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Landgren, Bror Emil Leonard, Raus, född 1910-06-012014-05-13 13:38

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=16764
2009-12-03 13:53 

Hej!

Undrar om någon kan hjälpa mig att hitta föräldrarna till Bror Emil Leonard Landgren, född 1910-06-01 i Raus församling.
Tack på förhand!

Varma hälsningar Camilla
  SVAR 2009-12-03 17:17

Bror Emil Leonard föds den 1/6 1910 i Raus som son till Nils Valfrid Landgren och dess hustru Olga Emilia Petterson i Pålstorp.Fader Nils V Landgren har inför undertecknad erkänt sig vara fader till gemensamma barnet Bror Emil Leonard .Undertecknat Sjöholm.
Svar SCB samlingspost Utdrag ur födelse vigsel och dödböcker 1860-1949

Kerstin
  SVAR 2009-12-04 00:01

Tack så väldigt mycket för hjälpen Kerstin!
På grund av din information har jag nu lyckats komma vidare bakåt i tiden.

Varma hälsningar Camilla

  SVAR 2010-01-06 09:49

  >  Hej!
  >  
  >  Undrar om någon kan hjälpa mig att hitta föräldrarna till Bror Emil Leonard Landgren, född 1910-06-01 i Raus församling.
  >  Tack på förhand!
  >  
  >  Varma hälsningar Camilla  SVAR 2011-03-20 13:19

 Hej!

Olga Emilia  född oäkta.  I kyrkhults socken nordvästar Blekinge. hennes mamma hette Emma, och hennes mamma hette Karin
uppgifter som är hämtade ur kyrkhults hembygdsförenings årsbok Vår hembygd. De levde i en backstuga där ena väggen bestod av en stenvägg.
  SVAR 2011-03-20 13:20

 
  SVAR 2014-05-13 13:38

Hej!

Camilla, jag undrar om du är släkt med Leon? Jag tror att jag också är det, men vet inte säkert. Vad hette/heter hans barn?

 

Vänliga hälsningar Sabina

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies