genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Johansdotter, Elna, Verum, född 1841-07-312011-02-26 10:03

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=26301
2011-02-25 20:21 

Hej, 1864-03-27 föder Elna en oäkta son: Nils Nilsson Bergström, fader okänd. Hittar inte någonstans i husförhörslängderna att någon tar på sig faderskapet, finns det något annat sätt att hitta fadern? Elna gifter sig med Nils Larsson, det står att han låtit "Kyrkotaga henne till sin första kvinna". Vad menas? Husförhör Verum 1878-1887, bild 191, sida 192.
  SVAR 2011-02-25 22:30

Hej!
Detta uttryck har jag aldrig sett eller hört! Förr var det så att kyrktagningsceremonin skilde sig för en kvinna som fött ett barn inom äktenskapet, (eller som trolovad). Att föda ett  s.k. o.ä. barn var en stor skam. Denna hände att denna kvinna fick krypa på sina bara knän uppför kyrkgången för att riktigt kunna förnedras och begabbas. Hon fick sedan knäböja direkt på kyrkgolvet och prästen läste en "syndabön", innan hon återupptogs i församlingen.
Betr. Elna kan det vara så att fadern tog på sig faderskapet, och Elna då fick prästens välsignelse? (men det är min tolkning)  Förresten, var Nils det förstfödda barnet?
Men det skulle vara intressant om någon  kan ge rätta svaret på Åsas fråga.

Hälsningar
Anders A
  SVAR 2011-02-26 06:37

Nils Larsson på Jägersborg 1 gifter sig med Elna 1880. Efter sonen Carls födelse 1878 låter han kyrkotaga henne till sin fästeqvinna, vilket är mera begripligt. Därför blir Carl ett äkta barn, medan de två tidigare betecknas oä. Paret får sedan ytterligare några barn. Om Larsson jämväl  är far till Elnas två första barn får vi inte veta, och sanningen ligger väl två meter ner i jorden.
 

God sabbat!/Björn

  SVAR 2011-02-26 10:03

Hej, Tack för era svar. Nils Larsson skulle varit 14 år när Elnas första oäkta son(Nils) föds, vilket inte är omöjligt men.... Det är också en ålderskillnad, Nils är 9 år yngre än Elna och då kan man ju tänka att han var "tvungen" att ingå äktenskap? men detta blir bara spekulationer.
Med vänlig hälsning
Åsa
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies