genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Petersson, Carl Johan, Elfsborg/Torp, född 18432011-02-21 20:49

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=26165
2011-02-20 21:47 

Hei,
Jeg prøver å finne opplysninger om Carl Johan Petersson født 1843 i Torps sogn, Elfsborg len.
Hans fars navn er opplyst å være Peter Halvorsson.
Carl oppholder seg i Norge i Tromsø i 1875. Her jobber han som tønnemaker-lærling og gifter seg med min tippoldemor dette år.
Etter 1876 finnes det ikke flere opplysninger om han. Det sies at han forsvant på uforklarlig vis rundt 1880 fra Tromsø/Lyngen.
Alle opplysninger her er hentet fra Kirkebøker og folketellinger i Norge.
Finnes det spor av han i Sverige ?

Mvh
Einar
  SVAR 2011-02-21 17:30

Hej Einar!

Peter Halvardsson född 1816 i Valbo-Ryr, boende i Stubberud, Torp, har en son som heter Johannes och som är född 1843-10-08. Johannes gav sig iväg till Göteborg i januari 1863. Kan det vara han som sedan kallade sig för Carl Johan?
Om du uppger vad hans hustru hette så är det lättare att leta i de svenska registren.

mvh Annmargrete Persson
  SVAR 2011-02-21 20:49

Hei, Annmargrete. Tusen takk for svar !

Dette virker spennende. Hustru i Norge 1876 er Thora Elvine Cruickshank født i 1859 i Norge. 
I folketelling for 1891 er hun oppført som Thora Elvine Petterson og da som enke.
Det fremkommer ingen opplysninger om hva som har hendt Carl. Om han omkom på sjøen, eller døde på annet vis. Han ble bare borte.
Jeg har ikke så mye erfaring med slektsforsking, men det var kanskje ikke uvanlig at man tok annet navn før i tiden.
Andre muligheter er at han kan ha reist tilbake til Sverige rundt 1880 og stiftet ny familie, eller reist til USA/England ?
Finnes det spor etter Johannes i Gøteborg etter 1863 ?
Jeg er kjempeglad for all hjelp videre i søket.

Mvh
Einar
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies