genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nilsson Sjölin, Bengt, Hällestad, M-Län, f 2/12 18542011-01-16 18:02

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=25106
2011-01-15 20:19 

Bengt Nilsson Sjölin föddes i Hällestad den 2/12 1854. !878 gifte han sig med Ingar (f i Dalby den 29/10 1850), som var dotter till Jöns Fredrik Mårtensson Bergqvist och h h Sissa Jonasdotter. Den 23/7 1879 föddes deras dotter Emma. De bodde då i Dalby. 1882 flyttade först Bengt och sedan Ingar och Emma till Amerika.
I Sveriges dödbok hittar jag en Bengt Sjölin, som dog i Helsingborg (Raus). Han var född i Hellestad 1854, men gift sedan 4/5 1922 med Ellen Josefina Teresia f. Andersson (f 15/5 1897).
Min fråga: Är dessa två Bengt Sjölin möjligtvis samma person?
  SVAR 2011-01-16 00:17

Hej Bertil,

Blir lite forvirrad da jag ser att Emma och Ingar utvandrar den 7 aug 1882 fran Dalby. Emma gar under namnet Emma Olasdotter Jönsson...Naval, jag skall se om jag kan hitta honom aterinvandrad. Vad har du for uppgift pa den Bengts hustru Ellen Josefina da hon avlider. Star det var hon ar fodd?

Susanna

  SVAR 2011-01-16 00:43

Bengt Sjolin far sitt amerikanska pass utfardat 1921. Han uppger att han ar fran Skane, fodd den 2/12 1854. Hans far, Nils Liljequist, ar avliden. Han blev amerikansk medborgare 1896 och han har hela tiden, 1882-1921 bott i Cadillac, Michigan. Han avser lamna USA for att halsa pa slaktingar i Sverige, i juni manad med Drottningholm. Han har aldrig vistats utanfor USA sedan han anlande 1882. Bengt reser till Sverige och aterkommer den 25 augusti 1921 med Drottningholm. Han avreser fran Goteborg den 13 augusti. Enl. manifestet skall han hem till 848 Lake Street, Cadillac, Michigan och han ar single. Inte gift, inte ankling...
Enligt Goteborgs passagerarlistor star samma adress uppgiven, och han reser ensam.
Han ansoker ocksa om pass for en resa i juli 1922, men den resan cancelleras. Om vi sen gar till census sa lever han med Ingar, Emma och en Ellen Sjolin i Cadillac, Michigan 1900. Ellen ar 14 ar gammal. Ellen ar fodd i augusti 1886. Ingar jobbar som dressmaker. 1910 hittar jag dem ej. 1920 sa lever Ingar och Bengt ensamma i Cadillac. Har star att han blev naturaliserad 1889. Sa, markligt ar att han ett ar senare drygt star som ensamstaende/singel. Aterstar att utreda om han kom tillbaka, om Ingar avled, han gifte om sig, eller vad som hande med honom.

Susanna  SVAR 2011-01-16 00:45

Ellen S Sjolin gifter sig 1918. Se nedan;

Groom"s Name: Edwin G. Olsen
Groom"s Race:
Groom"s Age: 28 years
Groom"s Birth Date: 1890
Groom"s Birthplace: Sister Bay, Wis.
Bride"s Name: Ella S. Sjolin
Bride"s Race:
Bride"s Age: 32 years
Bride"s Birth Date: 1886
Bride"s Birthplace: Cadillac, Mich.
Marriage Type:
Marriage Date: 06 Nov 1918
Marriage Place: Cadillac, Wexford, Michigan
Groom"s Father: C. F. Olsen
Groom"s Mother: Selma Lundberg
Bride"s Father: Ben Sjolin
Bride"s Mother:
Groom"s Marital Status:
Groom"s Previous Wife:
Bride"s Marital Status:
Bride"s Previous Husband:
Film Number: 2342728
Frame Number:
Digital Folder Number: 4209972
Image Number: 199
Reference Number: v 5 p 243 rn 131
  SVAR 2011-01-16 00:47

Detta ar alldeles troligen Ingar (lite fel i underlaget men troligen pga avlasarens formaga)

Name: Engri Sjolin
Gender: Female
Burial Date:
Burial Place:
Death Date: 17 Feb 1920
Death Place: Cadillac, Wexford, Michigan
Age: 69
Birth Date: 1851
Birthplace: Sweden
Occupation: Housewife
Race: White
Marital Status: Married
Spouse"s Name:
Father"s Name: S. Johnson
Father"s Birthplace: Sweden
Mother"s Name:
Mother"s Birthplace: Sweden
Indexing Project (Batch) Number: B53295-8
System Origin: Michigan-EASy
Source Film Number: 966064
Reference Number: v 2 p 129
  SVAR 2011-01-16 00:48

Och lilla Emma dog 1904;

Name: Emma Sjolen
Gender: Female
Burial Date:
Burial Place:
Death Date: 11 Jul 1904
Death Place: Cadillac, Wexford, Michigan
Age: 24
Birth Date: 1880
Birthplace: Sweden
Occupation:
Race: White
Marital Status: Single
Spouse"s Name:
Father"s Name: Ben Sjolen
Father"s Birthplace:
Mother"s Name: Enfar Johnson
Mother"s Birthplace:
Indexing Project (Batch) Number: B53295-4
System Origin: Michigan-EASy
Source Film Number: 966064
Reference Number: v 1 p 172
  SVAR 2011-01-16 18:02

Tack Susanna för ditt stora engagemang. Det är säkert rätt person. Från annat håll har jag dessutom fått följande information:
"Det är rätt Bengt Sjölin men han var inte gift med Ellen Josefina Teresia .
I vigselboken i Raus står att han gifte sig den 7/10 1922 med hushållerskan Gunilla Andersson född 18/7 1863 och
 var änkling från Amerika".
Jag har fått allt jag behöver. Tack! Har också på nätet funnit två hemsidor, som berör denna släkt!
mvh
Bertil

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies