genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jonsson, Hans Peter, Brunnby, 18602006-03-16 16:02

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=2485
 

Hello, I'm trying to find information on a Hans Peter Jonsson b. 1860, Bracke, Brunnby Parish. Peter left Sweden and emmigrated to Australia, where he became known as Peter Johnson. He died in Melbourne in 1950. Thank you
  SVAR

Hans Peter Jönsson was born November 1st 1860. His parents were Jöns Johansson and Johanna Olsdotter, No. 2 Bräcke. He was a sailor and this is what it says about him in the 1900 census: About the person Name: Hans Peter Jönsson Homeparish: Brunnby Residence: Qvarstånde Obefintliga sedan åren 1891-1900 County: Malmöhus Year of birth: 1860 Parish of birth: Brunnby Malmöhus län Occupation: Sjöman Marital status: Unmarried (O) Gender: Man Family status code: Single (E) Page: 70 Row: 43
  SVAR

Hi there, Here's some more info I hope is helpful. Surf to "http://ddss.nu/engelsk/" click databases, click "Birth and baptism records", select Brunnby parish, type "J%" in father's first name (% meaning 'can be followed by anything'), "Johan%" for his last, and "Johanna" for mother's first name, click search and you'll see 7 more of their children. There's also a dictionary in the left menu that can come in handy and a translation service at "http://lexin.nada.kth.se/swe-eng.shtml". The two dot on top of the "o" in Jons, is normally translated into english as "oe". It's a long o, close to the o in "work". Hans Peter's original last name then, had the same "o". The a in "Bracke" also has two dots, and is pronounced close to the a in "ladder". There's also an a with a circle on top in the swedish language, pronounced "aw" (you might run into them in your research). Jons and Johanna was married 1858-02-13 in Brunnby church, with the proclamation (or banns) taking place 1858-01-24, he a seaman and she a maid (the same word indicated "maiden"). He is said to be 26 years old and she 22. The notes say "Was married 13/2 [feb 13] 1858. Johanna's mother, Ola Mast's Widow Hanna Nils Dotter in N-o 18 Nyhamn gave her verbal consent to the marriage, against whose lawfulness nought was to criticize". Now, this leaves it without doubt that Johanna was born 1835-05-28 in Nyhamn, Brunnby parish to Ola Jonsson (again, the two dots) Mast and Hanna Andersdotter on Nyhamn n-r 9. They had 6 children between 1830 and 1844, one of which was Anders Olsson Mast who later on also live in Bracke n-r 2 with his wife Regina Svensdotter. I looks as though Bracke n-r 2 was her father's house. Ola (or Olof) Jonsson Mast and Hanna Andersdotter was married 1830-08-21, both from Nyhamn, he a fisherman age 30, and she a maid/maiden of 28. Hanna died of old age 1880-08-08, 79 years old in Blasinge poor-house (which is in the neighbooring parish of Jonstorp and had the poor-house for both parishes; the "a" in Blasinge also has two dots on top). I couldn't find a matching death record for Ola Jonsson Mast i the database. Mast was not a common name, so I believe Ola's father was Jons (with the two dots) Svensson Mast who died 1832-02-16, 77 years old in n-r 9 Viken, Viken parish. If you want to dig deaper, it's possible to buy digital photo's of the original church books on "http://www.digiarkiv.se/". There's also a popular online database of scanned church books on "http://www.genline.com/". A 20 day evaluation offer costs 199 swedish krona (approx. 35 AUD) and you definitly need broadband. Good luck, Jonas Nilsson E-mail: jn@minpost.nu
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies