genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Olsson, Carl Johan, Lyckeby (Lösens Församling) Blekinge, levde 19052010-12-10 20:52

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=24024
2010-12-09 12:35 

Hej alla!

Jag håller på att göra en historiebeskrivning över tidigare ägare till min fastighet. Fastigheten betecknades under tiden Anneberg resp. Lyckeby R. N:r 4:10. Fastigheten låg i dåvarande Lösens församling och Lösens landskommun. Fastigheten anges vara avsöndrad år 1894 från stamfastigheten "Sämjelott om 581/1888 mantal av Lyckeby 4:1 (Sörman 7)"

Jag har genom efterforskningar på Riksarkivet stött på en person som stod som ägare till fastigheten år 1905 (Skomakaren Carl Johan Olsson). 1923 står dennes sterbhus som ägare. 1929 övertar Hulda Charlotta Olsson tillsammans med Karl Olof Olsson och Anna Maria Olsson fastigheten genom arv. Kanske är detta kanske Carl Johan Olssons fru och barn?

Några frågor som jag söker svar på:
  1. Är det normalt att det tar så många år från ett dödsfall tills arvskiftet genomförs - ca 6 år?
  2. Hur såg skomakaren Carl Johan Olssons familj ut?
  3. När dog han?
  4. När köpte han fastigheten - (flyttade in)?
  5. Vem bodde i huset före Carl Johan Olsson med familj? Riksarkivet skriver att vidare efterforskning i deras arkiv rörande tidigare ägare finns i en volym som är inslagen och undantagen från forskning i väntan på att den skall lagas och skyddsskannas och när det blir vet de inte i dagsläget.
  6. Kan man på något sätt komma i kontakt med nu levande släktingar till Carl Johan Olsson? Vore kul att höra mer om familjen och huset och också få ta del av fotografier på huset från den tiden. Huset såldes av Hulda Charlotta Olsson år 1960 till Lösens kommun.
Tacksam för all hjälp jag kan få med detta!

Mvh Mikael Bäckman
  SVAR 2010-12-09 14:31

1. Det är inte ovanligt att det dröjde flera år, innan arvskiftet genomfördes. Av olika skäl, ibland av praktisk natur.
2. Familjen enligt husförhörslängd 1891-1896, se bild.


Klicka för en större bild

2010-12-09_Loesen-AI-24-1891-1896-Bild-274-sid-263.jpg
  SVAR 2010-12-09 15:31

Tack för detta svar Bo!

Då vet vi att det var dottern som övertog fastigheten vid 57 års ålder. Då är frågan om man kan komma vidare framåt för att lära mer om Hulda Charlottas familj och ev. barn och barnbarn.
  SVAR 2010-12-09 15:43

Hulda Charlotta Olsson dog 1949, ogift. Det kan inte ha varit hon som såldes fastigheten 1960.

18720509-330
Olsson, Hulda Charlotta
Lyckeby 4:10
Död 30/4 1949.
Kyrkobokförd i Lösen (Blekinge län, Blekinge).
Född 9/5 1872 i Lösen (Blekinge län, Blekinge).
Ogift kvinna.
--------------


  SVAR 2010-12-09 18:46

Jag vet inte var du funnit år 1960. Det kan ju ha blivit fel någonstans, att det ska vara 1950 så att det är hennes dödsbo som säljer. Så här står det betr. arvskifte: Dödsbodelägarna behöver inte förrätta arvskifte. Under förutsättning att alla dödsbodelägare är överens kan de istället träffa avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo enligt 24 kap ärvdabalken.

Nu har du Hulda Charlottas dödsdatum. Skriv till Landsarkivet i Lund och beställ bouppteckning efter henne. Den ger säkert en del svar.  Jag gissar att hennes bror avlidit före henne. Ev. kan det vara brorsbarnen som sålt huset i dödsboets namn eller arvingar genom testamente.

Eva M
 

  SVAR 2010-12-09 18:50

PS Kyrkoböckerna efter 1900 finns kvar i Lyckeby församling. Landsarkivet har bara böcker fram till 1900.
  SVAR 2010-12-09 19:34

Tack för värdefull info!

  >  Hulda Charlotta Olsson dog 1949, ogift. Det kan inte ha varit hon som såldes fastigheten 1960. 
 
och

  > Jag vet inte var du funnit år 1960. Det kan ju ha blivit fel någonstans, att det ska vara 1950 så att det är hennes dödsbo som säljer.

Oj, I hastigheten skrev jag fel om året då fastigheten såldes. Hulda Charlotta sålde till kommunen några år innan hon dog, 20 juli 1946. Det var kommunen som sedan sålde fastigheten vidare år 1960. Beklagar!

Inga släktingar efter Hulda Charlotta då... Kan man följa brodern och se om han fick några barn och barnbarn - Karl Olof Olsson (f. 23 februari, 1875)?
  SVAR 2010-12-09 21:11

Beställ Hulda Charlottas bouppteckning från Landsarkivet i Lund. Om brodern hade barn, förutsatt att hon inte skrev testamente till någon annan, är det brorsbarnen som är hennes arvingar. Deras namn finns då i bouppteckningen.
Det är nog den lättaste vägen för att finna ev. brorsbarn.
Det finns ett beställningsformulär på landsarkivets hemsida. Med tanke på att du har födelseuppgifter och dödsdatum behöver du nog bara betala för kopiorna.
Bo H. ger inte uppgifter om brodern så därför tror jag att han dog före 1949.
Bor det inte någon rikgtigt gammal farbror eller tant  i närheten som kan berätta om familjen som bodde i huset? Av bilden från husförhörslängden att döma har skomakaren och hans familj bott på Lyckeby Nr. 5 innan 1891 efter det inte står något  om inflyttning. Kanske står det något om inflyttning i längden som är på restaurering. Om fastigheten tillkom 1894 bör familjen vara den första som bodde där.

Eva M
  SVAR 2010-12-09 21:46

Tack för vägledningen!

Som nybörjare i detta känns det skönt att få så kunnig hjälp. Jag ska försöka med det du föreslår Eva, och på så sätt få reda på mer om brodern.

När det gäller huset kan det mycket väl vara så att det troligen var skomakaren och hans familj som förvärvade fastigheten 1894. Vad vi kan förstå är dock huset mycket äldre än 1894 men att det var först då som fastigheten styckades av från stamfastigheten. Huset är inunder den gulmålade 1800-talspanelen en falufärgad timmerstuga med torvtaket fortfarande kvar under de moderna takpannorna. Det finns även två kakelugnar från slutet av 1700-talet i huset och 1700-tals lås i källardörren m.m.

Det märkliga är att huset är rätt rejält tillbyggt i början av 1900-talet av endera skomakaren eller hans dotter. Med tillbyggnaden är dock huset alldeles för stort för en ensam och ogift kvinna. Kan man på något sätt få reda på om det var fler personer som bodde i huset förutom ägaren? Hyresgäster så att säga?

Är det någon som även kan hjälpa oss med hur vi ska gå tilll väga för att hitta vem som bodde i huset före avstyckningen 1894? Är det ens möjligt att få klarhet i detta? Hur registreras t.ex. boende i bostäder som inte är egna fastigheter i husförhörslängder m.m.? 
  SVAR 2010-12-10 05:05

Nu har jag inte tillgång till husförhörslängden som Bo skickat bild av, men man ser att under familjen Olsson finns det en annan familj som också är husägare. Jag måste säga att jag vid min egen släktforskning har haft svårt att avgöra exakt var mina förfäders hus har legat enbart med hjälp husförhörslängden. Jag vet bara inom vilket område huset låg. Tittade på historiska kartor för byn ifråga.
Det finns mantalslängder, dvs skattelängder, de kan kanske ge mer information. Jag vet inte om skattelängderna finns på t ex arkivdigital.se (kräver abonnemang) eller på landsarkivet.
Finns det ingen hembygdsförening t ex i Lösen/Lyckeby som du kan be om hjälp?
Fram till 1940 får du lov att se församlingsböckerna. De bör ju ge upplysning om ifall familjen Olsson hade hyresgäster som var skrivna hos dem.

Eva M


  SVAR 2010-12-10 19:11

Hej igen!

Nu har jag skaffat en månads abonnemang på arkivdigital.se. Där har jag kunnat följa familjen och huset bakåt i tiden. I husförhörslängden från 1861-1868 kan man läsa att skomakaren Carl Johan Olsson flyttar in i huset den 8 november 1866. Blivande hustrun, Anna Maria Jonsdotter flyttar in 23 november 1867. Samma dag flyttar även skomakarlärlingen Carl Johan Petersson in i huset.

Det som jag har svårt att utläsa i texten är vad som stått på rad 11-13. Dessa personer bodde förmodligen i huset innan familjen flyttade in. Om namnet på rad 11 kan återfinnas i husförhörslängden 1858-1861 kanske jag kan komma vidare bakåt i tiden. På samma "adress" (Lyckeby No 5, 3/8 mantal) i husförhörslängden finns nämligen flera familjer med så det kan därför vara knepigt att se vilka som bott i just detta hus - om jag inte kan koppla ihop de olika husförhörslängderna. Är det någon som kan tolka texten i bifogad bild?

En sak jag noterat i husförhörslängderna är att det återkommande i november med ett par års mellanrum flyttat ut och in ett flertal skomakarlärlingar och gesäller hos Carl Johan och Anna Maria. Var detta vanligt i Sverige på den tiden att man hade lärlingar och gesäller boendes hos sig?

Klicka för en större bild

2010-12-10_1861.jpg
  SVAR 2010-12-10 20:52

På rad 11 står det ihs=inhyses till Olsson  Andersson p 270. Personen som är född 1836 är inflyttad från pagina=s. 271 1861.
Du kan kolla på sidan vem det är.
Sen rad 12 är en person som heter Johan Magnus Johansson f. 1831 i Konberga. Inflyttad från A. s. 622  år 1863
Rad 13: ?? (den svarta fläcken - möjligtvis ihs) Sven Olsson f. 1835  J...ryd (?)  inflyttad från s. 280 år 1865.
ovanför namnet står "hos Henriks" + ett nummer. 
De här tre personerna är antagligen sådana som fick vandra runt och bo hos folk i socknen - den tidens socialhjälp. Två av dem är överstrukna. De måste ha flyttat någonannanstans (eller avlidit). Men de har bott där innan skomakaren kom dit.  Jag kan inte klura ut sammanhanget men det kan ju vara så att skomakaren köpt huset och fått inhysehjonen på köpet. Du får nog titta runt på sidorna som avser Nr. 5. Eventuellt kan huset ha stått på mark som tillhört en större gård eller kyrkan.

Eva M
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies