genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Rasmusson Läshjälp, Måns, Norra Börringe, född 17532010-12-09 11:38

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=24007
2010-12-08 18:24 

Någon som kan läsa vad som står?
Tacksam


Klicka för en större bild

2010-12-08_Maans_R.JPG
  SVAR 2010-12-08 19:00

Min tolkning:

hwars warelse på flera år eij Kunnat förspörjas
men har härstädes effter sig sin hustru Lus-

Detta verkar vara två rader i en längre berättelse. Inte lätt att förstå sammanhanget med bara dessa utbrutna rader. Var har du klippt ut det?

Göran

  SVAR 2010-12-08 20:33

Tack så mycket, jag tror du har tolkat det ganska rätt-. Jag tänkte inte på att det kan vara lättare att läsa om man har hela kontexten.
Texten ovan är klippt vid hustruns namn som är Lucia Olsdotter. Nedan följer fortsättningen på texten som jag inte heller riktigt kan läsa; den är från bouppteckningen efter modern.
Han efterlämnar tydligen en 13- årig son också.


Klicka för en större bild

2010-12-08_maans_2.JPG
  SVAR 2010-12-09 01:15

Fortsättning:

sja OlsDoter, och en Son wed namn Rasmus 13 år
gamal. 1 som hittels jemte modren hos den nu
afledna, hafwet sin warelse.

Göran
  SVAR 2010-12-09 09:42

Tusen tack, nu förstår jag innebörden även om jag kanske inte håller med om ordet  "hafwet", men det har ingen betydelse för sammanhanget.
Tack igen.
  SVAR 2010-12-09 10:11

Hej!
Ordet hafwet ska nog inte "översättas" till havet utan till haft.
Hälsningar
Sven-Olle Fjelner
  SVAR 2010-12-09 11:38

Ha, nej det trodde nog inte jag heller;  jag tycker bara inte det ser ut som det står "hafwet", jag får inte ihop det med bokstäverna. Men som sagt - det har ingen betydelse för sammanhanget.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies