genealogy in scandinavia



Äldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]



Nilsdotter, Karin, Nosaby, Skåne, född 18602010-11-09 09:38

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=23331
2010-11-07 16:16 

Hej !
Är det någon som känner igen denna kvinnan, hon födde en dotter vid namn Ida 1889 där fadern är okänd i kyrkoböckernam men enligt gamla uppgifter så kan fadern hetat Öster i efternamn. Vet någon om Karin fick fler barn, enligt en släkting så skulle där finnas en som som senare flyttade till Kinna.

  SVAR 2010-11-08 03:41

Hej Carina!

Det ser ut som om Karin Nilsdotter ar fodd den 15 december 1861 i Näsum snarare an 1860 och snarare an i Nosaby. Hon lever med Ida, f 1889, i Nosaby, piga hos Jeppa Hansson i Näsby, Nosaby enl 1890 befolkning.

Karin Nilsdotter

f. 1861 i Näsum (Kristianstads län, Skåne)

Ogift kvinna, mor i familjen

Näsby
Nosaby (Kristianstads län, Skåne)

Födelseort i källan: Näsum Krist. l.
---------------------------------

I 1880 star hon som piga, ensamstaende i familjen, hos en Nils Svensson i  Näsum

Nilsdotter, Karin
Piga

f. 1861 i Näsum (Kristianstads län, Skåne)

Ogift kvinna, ensam i familjen

Näsum
Näsum (Kristianstads län, Skåne)

Registrerad födelseort: Näsum Kristianstads län
----------------------------------------
1900 finns hon som arbeterska boendes pa Näsby 9 i Nosaby

Post 673103

Nilsdotter, Karin
Arbeterska

f. 1861 i Näsum (Kristianstads län, Skåne)

Ogift kvinna, mor i familjen

Näsby 9
Nosaby (Kristianstads län, Skåne)

Födelseort i källan: Näsum Kristianstads län

I hemmet finns ocksa Ida och en son Karl Mauritz f 1898 (ocksa han "oakta son").

Karl Mauritz ar fodd den 12 juni 1898. Jag skall se om jag kan finna nagot om hans senare ode.

Susanna
  SVAR 2010-11-08 03:53

Karl Mauritz gick under namnet Bergqvist som vuxen. Han avled 1968. Se nedan utdrag fran Sveriges Dodbok. Enligt detta utdrag kan man se att han var gift och att han blev ankling 1965. Hans hustrus uppgifter ser du langre ner.

18980612-5812

Bergqvist, Karl Mauritz

Gudsås 1:11, Kvarnholmen

Död 29/5 1968.

Kyrkobokförd i Örby kbfd, Örby kn (Älvsborgs län, Västergötland).

Född 12/6 1898 i Nosaby (Kristianstads län, Skåne).

Änkling (27/3 1965).
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2007:
Örby-Skene, Marks kn (Västra Götalands län, Västergötland)

Födelseförsamling i källan:
Nosaby (Kristianstads län)

Källor:
DB, FS / DOR 68 / RTB 68

--------------------------------
19020217-580

Bergqvist f. Andersson, Helga Valborg

Gudsås 1:11, Kvarnholmen

Död 27/3 1965.

Kyrkobokförd i Örby kbfd, Örby kn (Älvsborgs län, Västergötland).

Född 17/2 1902 i Örby (Älvsborgs län, Västergötland).

Gift kvinna (22/11 1929).
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2007:
Örby-Skene, Marks kn (Västra Götalands län, Västergötland)

Födelseförsamling i källan:
Örby (Älvsborgs län)

Källor:
DB, FS / DOR 65

Susanna
  SVAR 2010-11-09 09:38

Tack snälla för alla värdefulla uppgifter. Nu fortsätter arbetet med att hitta ev barn till honom likaså om där finns någon koppling till den där Öster som spökar i gamla uppgifter.
Tacksam för all hjälp.

Carina
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 







Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!







ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies