genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Ingemansson, Offa, Borrby, född 16702010-12-20 19:19

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=23149
2010-10-27 12:05 

Finns det någon som har forskat i Offa Håkansson"s ättlingar och som kan bekräfta/förkasta min teori om dennes ättlingar. Kyrkoböckerna i Borrby är inte lättlästa under denna tid.

mvh
Tommy

 1:a Generationen


1. Offa Ingemansson (Ingeman1) var född Omkring 1670 i Borrby, Borrby (L) och dog i 1733 i Borrby, Borrby (L). Han gifte sig med Karna Ingemansson [Jönsdotter]. Karna dog i 1721 i Borrby, Borrby (L).

Bosättning 1697 Sandby 10, Borrby (L)

2:a Generationer (Barn)

2. Håkan Offesson (Offa2, Ingeman1) var född i 1702 och dog den feb. 27, 1749 i Sandby 10, Borrby (L). Han gifte sig med Lusse Offesson [Christoffersdotter] i 1725. Lusse var född i 1694 och dog den feb. 27, 1749 i Sandby 10, Borrby (L).

Barn till Håkan Offesson och Lusse Offesson [Christoffersdotter]
i. 3. Offe Håkansson var född i 1738 i Sandby 10, Borrby (L) och dog i 1806 i Sandby 24, Borrby (L).
ii. 4. Christopher Håkansson var född i 1729 och dog den feb. 24, 1782 i Sandby 10, Borrby (L).
iii. 5. Ingeman Håkansson var född i 1739 och dog vid ett okänt datum.
iv. 6. Karna Håkansdotter var född i 1727 och dog den apr. 29, 1795 i Borrby, Borrby (L).
v. 7. Oluf Håkansson var född i 1737 och dog vid ett okänt datum.

3:e Generationer (Barnbarn)

3. Offe Håkansson (Håkan3, Offa2, Ingeman1) var född i 1738 i Sandby 10, Borrby (L) och dog i 1806 i Sandby 24, Borrby (L). Han gifte sig med Elna Håkansson [Mårtensdotter] den nov. 1, 1767 i Sandby, Borrby (L). Elna, dotter till Mårten ?, var född i 1743 och dog i 1811 i Sandby, Borrby (L).

Barn till Offe Håkansson och Elna Håkansson [Mårtensdotter]
i. 8. Anna Månsson [Offesdotter] var född den okt. 1, 1773 i Sandby, Borrby (L) och dog vid ett okänt datum.
ii. 9. Elna Olsson [Offesdotter] var född den aug. 14, 1768 i Sandby, Borrby (L) och dog den aug. 6, 1844 i Hagestad 55, Löderup (M).
iii. 10. Håkan Offesson var född i 1770 och dog vid ett okänt datum.
4. Christopher Håkansson (Håkan3, Offa2, Ingeman1) var född i 1729 och dog den feb. 24, 1782 i Sandby 10, Borrby (L). Han gifte sig med Magnel Håkansson [Jeppsdotter].

Barn till Christopher Håkansson och Magnel Håkansson [Jeppsdotter]
i. 11. Bengta Jönsson [Christophersdotter] dog den sep. 5, 1810 i Sandby 10, Borrby (L).
ii. 12. Elna Christophersdotter dog vid ett okänt datum.
iii. 13. Håkan Christophersson var född i 1763 i Löderup, Löderup (M) och dog i 1819 i Löderup, Löderup (M).

5. Ingeman Håkansson (Håkan3, Offa2, Ingeman1) var född i 1739 och dog vid ett okänt datum.

6. Karna Håkansdotter (Håkan3, Offa2, Ingeman1) var född i 1727 och dog den apr. 29, 1795 i Borrby, Borrby (L).

7. Oluf Håkansson (Håkan3, Offa2, Ingeman1) var född i 1737 och dog vid ett okänt datum.

4:e Generationer (barnbarns barn)

8. Anna Månsson [Offesdotter] (Offe4, Håkan3, Offa2, Ingeman1) var född den okt. 1, 1773 i Sandby, Borrby (L) och dog vid ett okänt datum. Hon gifte sig med 1:a Anders Månsson den aug. 13, 1797 i Borrby, Borrby (L). Anders var född den okt. 10, 1771 i Blästorp, Borrby (L) och dog den maj 24, 1810 i Blästorp, Borrby (L). Hon gifte sig med 2:a Hans Månsson den jun. 4, 1811 i Borrby, Borrby (L).

Barn till Anna Månsson [Offesdotter] och Anders Månsson
i. 14. Hanna Olsson [Andersdotter] var född den maj 8, 1803 i Blästorp 10, Borrby (L) och dog den dec. 10, 1851 i Örum 2, Hörup (M).
ii. 15. Elna Andersdotter var född den okt. 26, 1800 i Blästorp 10, Borrby (L) och dog vid ett okänt datum.
iii. 16. Karna Andersdotter var född den jan. 7, 1806 i Blästorp 10, Borrby (L) och dog vid ett okänt datum.
iv. 17. Anna Andersdotter var född i 1799 och dog vid ett okänt datum.
v. 18. Måns Andersson var född i 1809 i Blästorp 10, Borrby (L) och dog vid ett okänt datum.

9. Elna Olsson [Offesdotter] (Offe4, Håkan3, Offa2, Ingeman1) var född den aug. 14, 1768 i Sandby, Borrby (L) och dog den aug. 6, 1844 i Hagestad 55, Löderup (M). Hon gifte sig med Anders Olsson den mar. 18, 1791. Anders var född den maj 25, 1765 i Hagestad, Löderup (M) och dog den apr. 20, 1825 i Hagestad, Löderup (M).

Barn till Elna Olsson [Offesdotter] och Anders Olsson
i. 19. Anna Andersdotter var född den aug. 28, 1792 i Hagestad 55, Löderup (M) och dog den sep. 25, 1842 i Hagestad 29, Löderup (M).
ii. 20. Elna Andersdotter var född den apr. 12, 1795 i Hagestad, Löderup (M) och dog vid ett okänt datum.
iii. 21. Bengta Andersdotter var född den nov. 6, 1798 i Hagestad, Löderup (M) och dog vid ett okänt datum.
iv. 22. Ola Andersson var född i 1800 i Hagestad, Löderup (M) och dog i 1800 i Hagestad, Löderup (M).
v. 23. Bengta Andersdotter var född den jan. 29, 1809 i Hagestad, Löderup (M) och dog vid ett okänt datum.
vi. 24. Nils Andersson var född den jan. 29, 1809 i Hagestad, Löderup (M) och dog vid ett okänt datum.

10. Håkan Offesson (Offe4, Håkan3, Offa2, Ingeman1) var född i 1770 och dog vid ett okänt datum. Han gifte sig med 1:a Eljena Offesson [Jönsdotter] den aug. 3, 1810 i Borrby, Borrby (L). Eljena, dotter till Jöns ? och -, dog den nov. 18, 1811 i Borrby, Borrby (L). Han gifte sig med 2:a Karna Offesson [Nilsdotter] den jun. 12, 1812 i Borrby, Borrby (L).

Barn till Håkan Offesson och Eljena Offesson [Jönsdotter]
i. 25. Eljena Håkansdotter var född i 1811 i Sandby, Borrby (L) och dog vid ett okänt datum.

11. Bengta Jönsson [Christophersdotter] (Christopher4, Håkan3, Offa2, Ingeman1) dog den sep. 5, 1810 i Sandby 10, Borrby (L). Hon gifte sig med 1:a Esborn Jönsson. Hon gifte sig med 2:a Per Mårtensson. Per dog i 1799.

Barn till Bengta Jönsson [Christophersdotter] och Esborn Jönsson
i. 26. Jöns Esbornsson var född i 1788 och dog vid ett okänt datum.
ii. 27. Per Esbornsson var född i 1801 och dog vid ett okänt datum.

Barn till Bengta Jönsson [Christophersdotter] och Per Mårtensson
iii. 28. Jöns Persson var född i 1789 och dog vid ett okänt datum.

12. Elna Christophersdotter (Christopher4, Håkan3, Offa2, Ingeman1) dog vid ett okänt datum.

Bosättning 1782 Hagestad 6, Löderup (M)

13. Håkan Christophersson (Christopher4, Håkan3, Offa2, Ingeman1) var född i 1763 i Löderup, Löderup (M) och dog i 1819 i Löderup, Löderup (M).


Klicka för en större bild

2010-10-27_Offa_Ingemansson.jpg
  SVAR 2010-12-20 19:19

Min släkt finns nog med här på ett hörn , jag är släkt till Håkan och Karna offesson.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies