genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Roth, Bryngel, Svarteborg, född 17952010-10-23 18:50

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=23010
2010-10-21 17:51 

Hallo i fra Wien!

Leter etter informasjoner om båtsmann Bryngel Roth som var bosatt i Svarteborg/Bohuslän store deler av sitt liv. Han synes å ha nytta navnene Ruth,Pehrson og Roth. Han var stor deler av sitt liv knytta til St. Aspång/Hattefjäll. Hans sønn (C)Karl August Bryngelsson Roth kom til Lyngdal via et opphold i Halden. Han kone  er registrert med navnene Anna Chatrina Rollesdotter, Anna Catharin Tollesdotter, Anna Olsdotter samt Anna Chatarina Torgersdotter. Synes i perioder ha bodd en Fredrik Roth ved samme gård. Etter de informasjoner jeg har er Bryngel Roth født i 1795. Anna Catharina oppgis født i 1793. Har noen en ide om hvem som var Bryngel Roths foreldre og hvor han var født? Var evt Fredrik og Bryngel brødre? I norske kirkebøker oppgis Karl August Bryngelssons far til Bryngel Roth fra Svarteborg. I tillegg til Carl August hadde Bryngel barna Johan Petter,Olene, Maja Sophia, Maria Sophia, Tobias og Martin. Martin fikk han med kone nummer 2. Han døde i 1865.Takker for alle informasjoner.
  SVAR 2010-10-23 18:50

Johan Petter foddes den 23 mars 1822 i Tossene. Foraldrar; Bryngel Ruth och Anna Catrina Tollesdotter. Hon uppges vara fodd 1793-04-05 enl. hfl for Svarteborg 1806-1896. Sid 111.

Detta fann jag i Slaktdata och det ar reg. av: Martin Pehrsson för Sotenäs Personhistoriska Förening Info: Tossene födda, rekonstruerat födelseregsiter av Sotenäs Personhistoriska Förening. 1898 brann Tossene prästgård ner. Huvuddelen av pastoratets kyrkoarkiv förstördes. Detta register bygger på insamlat in material som omfattar tiden 1658-1897 för Tossene och Askums församlingar samt 1658-1830 för Bärfendal.

Detta star att finna om Bryngel och hans hustru (fran samma kalla) sa jag foreslar att du kontaktar Martin Pehrsson for mer hjalp. Jag ser att det finns en hel del Ruth i trakten.

Vigselregister Tossene-V2 (142706)
Registret är senast uppdaterat:2005-05-14

Detaljinformation
Löpnummer: 78140
Ordningsnummer: 83498
Mannens förnamn: Anna Catrina
Mannens efternamn: Rollesd.
Mannens adress: X SvarteborgW.T. Hattefjäll 269 Bohus
Kvinnans förnamn: Bryngel
Kvinnans efternamn: Ruth
Övrigt 1: Sid. 111.
Övrigt 2: M fdatum: 1793-04-05 M fförs: Tossene Gifte nr: 1 K fdatum: 1795-..-..
Övrigt 3: Källa:Svarteborgs Husf.l. 1806-1896
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies