genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Ekvall, Maria Karin, Brevik, född 18722010-10-10 08:55

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=22683
2010-10-10 00:29 

gift med Gustav Adolf Gustafsson född i Väversunda ( E ) 1870. Skulle  uppskatta dödsdatum för dessa båda samt, om möjligt deras föräldrar och födelseort-datum

  SVAR 2010-10-10 04:19

Enligt Folkräkningen 1900 så bor de då i Hånger i Källstad Östergötlands län. Gustaf Adolf Gustafsson är född 1870 i Väversunda Östergötlands län och Maria Karin är född 1872 i  Brevik . De har sonen Josef Rickard född 1896 i Rogslösa i Östergötland.

Det föds en Gustaf Adolf i Väversunda den 6 juni 1870. Föräldrar är arbetaren Gustaf Johansson och hans hustru Johanna Johansdotter i Tyskerud ägor

Maria Karin föds den 31 dec 1872 och döps den 1 jan 1873 i Brevik Skaraborgs län. Föräldrar är Karl Johan Gustafsson och hans hustru Johanna Andersdotter på Mellbacka nr 197 i Grefbäck.
  SVAR 2010-10-10 07:03

I Församlingsboken för 1896-1912 Källstad så ser det ut så här
Gustaf Adolf Gustafsson född 6/6 1870 i Väversunda
Maria Karin Ekvall född 31/12 1872 i Brevik Skaraborgs län
Josef Rickard född 22/12 1896 i Rogslösa
Beata Maria född 8/4 1898 i Rogslösa Död 10/4 1900
Gustaf Anders född 27/11 1902 i Källstad Död 9/2 1903
Signe Linnea född 23/6 1912 i Källstad  

  SVAR 2010-10-10 08:55

I Husförhörslängden för Väversunda 1866-1875 så står det så här
De bor då i Tyskeryd
Gustaf Johansson född 9/2 1825 i Stora Åby
Johanna Johansdotter född 17/4 1826
Christoffer född 5/9 1857
Carl August född 31/3 1858
Ida Matilda född 12/6 1861
Hulda Maria född 16/4 1865
Frans Emil född 16/11 1867
Gustaf Adolf född 6/6 1870

Gustaf Johansson avlider enligt församlingsboken 1896-1913 i Vävesunda den 30/9 1908 och hans hustru Johanna Johansdotter  den 30/12 1905

Och så här ser det ut för Maria Karin i Breviks husförhörslängd 1876-1883 GID 660.14.2000
Karl Johan Gustafsson (ekvall) född 12/11 1832 i Grefbäck
Johanna Andersdotter född 20/12 1844 i Undenäs
Karl August Gustafsson född 2/11 1869 i källstad
Maria Karin född 31/12 1872 i Brevik
Anders Gustaf född 19/4 1877 iBrevik
Anna Sofia född 22/2 1883 i Brevik
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies