genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Mortensson, Willatz, Östra Wemmeröv, Torp, levde 16942010-09-09 12:20

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=21396
2010-08-08 14:14 

Söker uppgifter om Klockaren Willatz Mortenssons familj, Ö. Wemmerlöv, Torp. Han levde 1694 då han var instämd till tinget i Jerrestads Härad.
  SVAR 2010-09-01 14:06

Willatz Mortenson dog vid ett okänt datum. Han gifte sig med Hölja Mortenson. Hölja dog den okt. 10, 1736 i Östra Vemmerlöv, Simrishamn.
Yrke Klockare

Barn till Willatz Mortenson och Hölja Mortenson
i. 2. Morten Villatzon var född Före 1670 och dog i 1735 i Östra Vemmerlöv, Simrishamn.
ii. 3. Malte Villatzon dog vid ett okänt datum.

2. Morten Villatzon var född Före 1670 och dog i 1735 i Östra Vemmerlöv, Simrishamn. Han gifte sig med Hanna Villatzon. Hanna var född Före 1670 och dog Efter 1699.

Barn till Morten Villatzon och Hanna Villatzon
i. 4. Pär Mårtensson var född Före 1690 i Vemmerlövstorp, Östra Vemmerlöv, Simrishamn och dog Efter 1735 i Östra Vemmerlöv, Simrishamn.
ii. 5. Nils Mortenson var född Före 1698 i Vemmerlövstorp Nr: 8, Östra Vemmerlöv, Simrishamn och dog vid ett okänt datum.
iii. 6. Måns Mortenson.

3. Malte Villatzon dog vid ett okänt datum. Han gifte sig med ? Villatzon.

Barn till Malte Villatzon och ? Villatzon
i. 7. Mårten Maltesson dog vid ett okänt datum.
ii. 8. Willas Maltesson var född den aug. 10, 1701 i Östra Vemmerlöv, Simrishamn och dog den jan. 11, 1740 i Östra Vemmerlöv, Simrishamn.

4. Pär Mårtensson (Morten2, Willatz1) var född Före 1690 i Vemmerlövstorp, Östra Vemmerlöv, Simrishamn och dog Efter 1735 i Östra Vemmerlöv, Simrishamn. Han gifte sig med Agda Mårtensson. Agda var född i 1690 och dog i 1735.

Barn till Pär Mårtensson och Agda Mårtensson
i. 9. Willas Pärsson var född i 1709 i Östra Vemmerlöv, Simrishamn och dog den nov. 24, 1748 i Vemmerlövstorp Nr: 14, Östra Vemmerlöv, Simrishamn.
ii. 10. Mårten Pärsson dog vid ett okänt datum.
iii. 11. Nils Pärsson dog vid ett okänt datum.

5. Nils Mortenson (Morten2, Willatz1) var född Före 1698 i Vemmerlövstorp Nr: 8, Östra Vemmerlöv, Simrishamn och dog vid ett okänt datum.

6. Måns Mortenson (Morten2, Willatz1).

7. Mårten Maltesson (Malte2, Willatz1) dog vid ett okänt datum. Han gifte sig med Elna Maltesson.

Barn till Mårten Maltesson och Elna Maltesson
i. 12. Malte Mårtensson var född den feb. 18, 1739 i Östra Vemmerlöv, Simrishamn och dog vid ett okänt datum.


8. Willas Maltesson (Malte2, Willatz1) var född den aug. 10, 1701 i Östra Vemmerlöv, Simrishamn och dog den jan. 11, 1740 i Östra Vemmerlöv, Simrishamn. Han gifte sig med Kjerstina Maltesson [Olufsdotter] den jan. 22, 1737 i Östra Vemmerlöv, Simrishamn. Kjerstina var född den aug. 10, 1701 i Östra Vemmerlöv, Simrishamn och dog den jan. 11, 1740 i Östra Vemmerlöv, Simrishamn.

Barn till Willas Maltesson och Kjerstina Maltesson [Olufsdotter]
i. 13. Pähr Villatzon var född i 1733 och dog i 1733.
ii. 14. Mårten Villatzon var född den maj 7, 1738 i Östra Vemmerlöv, Simrishamn och dog vid ett okänt datum.
iii. 15. Ingar Villatzon var född den mar. 23, 1740 i Östra Vemmerlöv, Simrishamn och dog vid ett okänt datum.
  SVAR 2010-09-08 18:09

Enligt SE/LLA/13550 Domkapitlet i Lund DI:5 (1675-1675) Bild 10 var Willas Mortensson (stavningen varierar mellan källorna) 1675 "en gammal man" med en ämbetstid på 30 år. Gammal på den tiden kan ha betytt i 50-årsåldern. Om han blev klockare 1645 kan han ha varit född omkring 1620, men detta är ett rent antagande. Han finns inte i katekisationslängden 1697 och bör ha avlidit tidigare.

Jag kan inte verifiera om Willas var gift med Hölja. Att hon i så fall skulle ha levt ända till 1736 är möjligt, men mindre sannolikt. Willas" sonson Willas Maltesson var däremot gift (hans första gifte, Kjerstina Olufsdotter var hans andra gifte) med Hölja, som bör ha avlidit omkring 1736. Det är lätt hänt att i källorna läsa Willas Maltesson som Willas Mortensson.

Utöver sönerna Malte Willasson och Mårten Willasson hade Willas Mortensson även dottern Tala Willasdotter, gift med Nils Henriksson. Tala bodde 1697 på Vemmerlövstorp 15, Malte på Vemmerlövstorp 13 och Mårten på Vemmerlövstorp 8.

Klicka för en större bild

2010-09-08_Domkapitlet-i-Lund-DI-5-1675-1675-Bild-10.jpg
  SVAR 2010-09-09 11:21

Hej! 

Detta var mycket intressanta uppgifter, och Bos inlägg bekräftar en gissning jag hade sedan tidigare, nämligen att Nils Henrikssons hustru Tala (som är mina anor) var identisk med Tala Willasdotter. TW nämns nämligen som kusin till den i Ystad avlidna hustrun Elisabet Persdotter, tillsammans med Malte och Mårten, som jag utgick ifrån är hennes bröder, men eftersom Tala Willasdotter inte anges med någon ort i bouppteckningen 1713 kunde jag inte helt koppla Nils Henrikssons Tala med Tala Willasdotter, förutom gissningen att hon kanske också bodde i Vemmerlöv med tanke på brödernas ort enligt bouppteckningen.

Hursomhelst, bouppteckningen finner man bl.a. i S. Otto Brenners sammandrag av Ystads bouppteckningar 1611-1735, och är daterad 7 juli 1713:

"585. [...] Olof Jeppsson Tinner, bg. o snick., och hans hustru Elisabet Persdotter döda. Hans barn i tid. äkt.: Boel Olofsdotter, gift med snick. Hans Persson i Landskrona; Inger Olofsdotter, gift med klockaren vid St. Peters kyrka Simon Almström. Hennes arvingar: systern Maria Persdotter, gift i Norrköping, såvida hon lever, men ingen har hört från henne på nio år; i annat fall syskonbarnen Malte Willasson i Vemmerlövstorp, Tale Willasdotter och Mårten Willasson, som dött efter Elisabet Persdotter, och som efterlämnat barn."
 
Mvh, Markus
  SVAR 2010-09-09 12:20

 Efter lite undersökningar i Järrestads härads domböcker har jag fått fram att klockaren Willas Mårtensson gifte sig i andra äktenskapet omkring 1670 med Catharina Niklasdotter, och avled vid midsommartiden år 1700, och skifte hölls efter honom 1700 22/9.

Tydligen kom inte Mårten, Malte och Tala överens med sin styvmor, Malte instämde på sina och syskonens vägnar styvmodern 1701 13/2 vid Järrestads häradsrätt angående spannmål som de krävde efter deras salig fader. Malte var närvarande och berättade att de inte fått den säd som var fallen från gården, och trots att de hade satt lås för ladan hade Catharina tagit säden. Catharina närvarade själv, och och läste upp sin förklaring "hwaruti hon höijeligen klagar öfwer sine stif Barns hårdheet, att dhe äntel: will hafwa från henne grödan". Malte svarade att fadern Willas Mårtensson avlidit vid midsommartiden 1700, och att skiftet hade hållits (den 22 september 1700) där egendomen steg till 100 dr smt och skulden till några och nitto daler, så att behållningen var bara 10 dr smt. Brodern Mårten Willasson ville att rätten skulle sköta ärendet, men rätten försökte övertala syskonen om att det vore bäst att de "wänligen" kom överens med sin styvmor, "hälst hon har lefwat medh dheras fader i 30 åhr i ektenskap".
 
Senare vid samma tingsdag dök Malte och Mårten upp igen och tillkännagav att de inte kunde bli sams med styvmodern angående säden, utan lade det i rättens händer. Catharina klagade på att styvbarnen inte ens kunde unna henne lite säd, utan att "dhe på det strängaste medh henne will förfahra, dhet hon nu måste röma(?) för all den möda hon medh dhem ifrån dheras Barndomb haft, warandes tidh hon i 30 åhr lefwat i ektenskap med dheras sahl. fader, och nu sitter een fatig och medellöös enkia, och barnen dheremot behålldne och må wähl". Rätten fann till slut för väl att befria Catharina från sina styvbarns klagomål, och avskrev ärendet.
 
Syskonen gav sig dock inte i kampen mot styvmodern, och redan två dagar senare (den 15 februari 1701) instämde Malte henne angående två tomma öltunnor och ett gammalt skrin som han skulle ärvt efter fadern, men som Catharina behållit. Catharina förklarade att hon istället ville ersätta föremålen i form av penningar, och eftersom hon medgav detta ansåg rätten att Malte skulle nöja sig med penningar istället för tunnorna och skrinet.
 
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies