genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Johansson, Ingelöv Martina, Södra Åby, 19162010-09-08 20:17

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=21940
2010-09-04 17:52 

  Jag söker fadern till Ingelöv Martina Johansson f.1916 i Södra Åby eller Svedala,moderns namn var
Karolina Mathilda johansson. Hoppas det finns någon som kan hjälpa mig!
Vänligen Sven.                   
  SVAR 2010-09-04 18:32

Hej
Där står inte någon fader angiven i födelseboken
mvh
Anita
  SVAR 2010-09-06 22:19

 Tack Anita!
Var kan man då söka för att finna Ingelövs fader? Det finns kanske någon annan som kan hjälpa mig
MVH Sven

  SVAR 2010-09-07 07:33

Det är ju märkligt! Även om fadern är okänd borde det väl anges på något sätt vid barnets dop?   

Var föddes   Ingelöv?  Skulle vara  intressant att se om  det fanns fler födda  i den här församlingen där det saknas uppgifter på fadern.

Hälsningar
Anders A
  SVAR 2010-09-07 18:06

 Hej Anders!
Jag har fått andra uppgifter om Ingelöv ,att hon skall vara född 22-2- 1916 i Svedala 
och inte S.Åby som jag först angav.
Hälsningar Sven.
  SVAR 2010-09-07 21:53

Hej Sven,

Hon var fodd den 22/2 1916  Svedala och avi om hennes fodelse skickades till S Aby da modern troligen var skriven dar vid tillfallet, men nedkom i Svedala.  Det hjalper dig inte mycket i sokandet efter en fader. Om dar inte finns en fader antecknad/upptagen betyder det normalt att modern inte hade ett stadigvarande forhallande med barnets fader. Hon behovde inte uppge fadern och han behovde inte heller erkanna sig som fader. Hon var fodd utom aktenskapet, foraldrarna var inte trolovade och da ser det ut sa har. Om man kikar pa fodda pa denna plats, denna tid sa finner man ca. 1-3 barn pa var sida antecknad med endast en moder, och utomaktenskapligt fodd. Alltsa inget ovanligt da, inte nu och inte heller langt tidigare.


Mvh,
Susanna
  SVAR 2010-09-07 22:19

ja, det är nog så att Ingelöv föddes utom äktenskapet, men det vanliga var ju att prästen gjorde en anteckning om detta, d.v.s. född utom äktenskapet, "oäkta", som det hette förr. Vad jag förstår fanns det ingen sådan notering i det här fallet?

Hälsningar
Anders A
  SVAR 2010-09-07 22:38

Joda, det star sa pa hennes fodelse i Svedala (efter henne namn). Sa det stammer. Hon ar utomaktenskapligt avlad och fodd.

Susanna
  SVAR 2010-09-08 12:10

Sven!    Jag uppfattade de första inläggen som att det överhuvudtaget inte gjorts någon anteckning i födelseboken om fadern (och jungfrufödslar lär ju vara sällsynta). Om modern, av en eller annan anledn.., inte ville eller kunde uppge faderns namn, så får du nog leva i ovisshet om detta. Om hon sedan ev. ångrade sig, vilket hände, t.ex. att hon stämde fadern för underhåll, då kan det finnas uppgifter i tingsrättsprotokoll. Själv har jag förgäves letat efter "okänd fader" i mina släktled.

Hälsningar
Anders A
  SVAR 2010-09-08 16:32

Enligt Sveriges dödbok hette Ingelöv Kristiansson som ogift. Av detta kan man dra den slutsatsen att fadern kan ha hetat Kristiansson. Såvida inte efternamnet kommer från en styvfar. Oäkta barn fick ofta efternamn efter sin biologiske fader. Under alla förhållanden bör/måste det finnas ett barnavårdsärende och där kan det mycket väl finnas uppgifter om fadern.
  SVAR 2010-09-08 18:52

 Ett stort tack till alla som lagt ner arbete på att få mitt problem löst.
                                   Hälsningar
                                    sven
  SVAR 2010-09-08 19:20

Det är möjligt att Bo har rätt. Ingelöv föddes 1916. Från 1918 kunde kommunerna bli ålagda att tillsätta en barnavårdsman, vars främsta uppgift var att lillvarata utomäktenskapliga barns rätt. Lagen om samhällets barnavård trädde i kraft 1926, då blev barnavårdsnämnder obligatoriska i kommunerna. Tidigare var det ett ärende för tingsrätten (om jag nu fattat rätt)

Hälsningar
Anders A
  SVAR 2010-09-08 20:17

Sven!
Jag skulle föreslå att du samlar de uppgifter du har och sedan mejlar eller kontaktar socialtjänsten i Svedala betr. frågan om faderskapet, där borde i så fall uppgifterna finnas. Lycka till!

Hälsningar
Anders A
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies