genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Segerström, Cecilia, Bosarp, född 18232010-08-09 21:20

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=21435
2010-08-09 16:54 

Cecilia var piga och föddes i Östlöf nr 3 Bosarp (M). Finns det någon därute som vet vem hon gifte sig med? Var gifte dom sig, när och namn på deras barn?
  SVAR 2010-08-09 19:33

Hej
Cecilia föddes den 27/11 1823 som dotter till Nils Borst f. 3/1 1786 i Näs som sedan tog namnet Segerström död 9/8 1864
modern hette Bengta Svensdotter f. 1784 i Stehag och död 1853
Cecilia gifte sig aldrig hon bodde som inhyses piga på Kärrstorp nr 5 hon hade tre barn  varav två som oäkta August född 7/7 1856 och Johanna f. 2/9 1862
Nils f. 11/6 1865 men där står att arbetskarlen Gustaf Kastengren är fadern
Cecilia dog den 7/2 1866
mvh
Anita
  SVAR 2010-08-09 21:20

Hej
Gossen Nils som föddes i Näs 3/1 1786 var son till Wessel Christoffersson Segerström o h h Cajsa (Catharina) Holmberg.
Enl BoU efter modern Cajsa Holmberg år 1804 så var Nils Segerström då yngste son och vice Corpral.
Det verkar alltså som att Cecilia (f 27/11 1823) återtagit släktnamnet Segerström...
Mvh
/Arne Thornberg
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies