genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Bellin, Christ. Läshjälp, , 18582010-08-05 00:24

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=21309
2010-08-04 09:04 

I dödboken 1858 (GID 2355.18.59200) står att Jonas var gift 2 ggr ?
Jag vet han var gift med Christ. Bellin, men vad står det mera?
Jag får inget sammanhang av texten

Klicka för en större bild

2010-08-04_Gen_Jonas1858-dead.jpg
  SVAR 2010-08-04 09:25

Jag får det till detta:
Först kolumnen till vänster:

"Gift 2e gånger. första
gången helt kort. Andr.
gången med Maria
Christ Bellin som dog
1848. Med henne här
haft"

Högra kolumnen:
"7 Barn
hvaraf
4 efterlefva
2 söner och
2 Döttrar"

mvh
Jan-Erik
  SVAR 2010-08-05 00:01

Bugar och tackar. Läste allt istället för i 2 kolumner

Här är det titeln som jag inte kan tolka. Det andra har jag tolkat så här
Hämtat ur GID 345.24.1300
Död 1765-03-15

Hadxxx xxx Olof Österboms son Olof  år
gamal, död af slag. lades i fatt.dal

Ska man tolka det senaste som "fattigdal" ett ställe där man lade mindre bemedlade personer???

Har just prenumererat på GENLINE och upptäcker svårigheterna vartefter

Klicka för en större bild

2010-08-05_Gen_1765Olof.jpg
  SVAR 2010-08-05 00:24

Det ser ut att stå Stadswackten och sonen var ½ år gammal.
Och så tror jag att det är del i stället för dal. "lades i fatt. del." Jag tror att din gissning är rätt att han begravdes i en "fattigare del" av kyrkogården.
Men kanske någon annan vet med säkerhet?
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies