genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Persson, Mats, Hörup?, född 17262010-08-05 22:21

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=21292
2010-08-02 17:59 

Jag behöver hjälp med läsbarhet i födelsebok GID 1664.13.104800. Faderns namn är oläsligt. Födde en son möjligen namnet Mats. Han förekommer i husförhörslängder med namnet Mats. Moderns namn har jag uppfattat som Carna Larsdotter. Sonen döptes 1726-07-17 och fick senare efternamnet Persson. Kan någon utläsa faderns namn?
  SVAR 2010-08-02 18:42

Barnet heter Kell, fadern Nils Kellsson (Kjellsson) modern Carna Lassdotter

Bengt i Borrby
  SVAR 2010-08-03 08:49

Tack för hjälpen men tyvärr var jag inne på fel spår. Jag har uppgifter på en Mats Persson född 1726-07-?? och som jag inte hittar i födelseboken. Det finns inga husförhörslängder på det året.
  SVAR 2010-08-03 11:33

Ingen Mats Persson finns född i Hörup i juli månad 1726 ej heller i Löderups sn. Varifrån har du fått uppgiften att han skall vara född i Hörups sn?

Bengt Olsson
  SVAR 2010-08-04 10:07

Eftersom sonen Pehr Matsson bodde i Hörup antog jag att också föräldrarna kom därifrån. Kanske jag i stället skall söka på Löderup sn.

  SVAR 2010-08-04 12:50

Om det är din Mats Persson med hustru Elna Jönsdotter som finns i Gyllerupshusen, Hörups sn 1754 har dom isf fått sedel från Valleberga den 2 juli 1755, enligt Hörups hfl detta år.

I Valleberga döps den 20 aug 1727 Per Matssons son Mats. Pers hustru heter Ingefred, detta kan ses året innan i Valleberga fb när paret står som dopvittne.
Datum och år passar visserligen inte för din Mats men det kan säkert vara värt att titta närmare på.

Bengt
  SVAR 2010-08-04 15:41

Enligt husförhörslängden Hörup 1765 GID1664.6.21800 hittade jag Mats Persson född 1726 och därunder sonen Per född 1764. Hustrun Elna Jönsdotter anges vara född 1727. Jag ska kolla vidare på Valleberga.
  SVAR 2010-08-05 10:58

Tack för informationen. Men de uppgifter jag kunnat få fram kan jag läsa i hfl att Mats Persson är född 1726, hans hustru Elina Jönsdotter 1727. Deras son Pehr Matsson född 1764-05-08, hans hustru Mätta Håkansdotter 1765-12-17. Deras son Mats Petersson i sin tur född 1796-09-19, hans hustru Ingefrid Eriksdotter 1795-03-16. Jag blir lite konfunderad här. Var fick Mats efternamnet Petersson ifrån? Vanligtvis tog man faderns förnamn med tillägget -son. Han borde därför ha hetat Persson, men han var kanske trött på att bli förväxlad med sin farfar. Släktnamnet blev därefter Petersson i nedstigande led. Min farfars far hette Håkan, min farfar Anders, min far Hjalmar och jag Robert. Jag skulle vara mycket intresserad av att komma längre tillbaka än 1726.
  SVAR 2010-08-05 22:21

Petter och Per, kan jag med egen erfarenhet konstatera används som samma namn. Jag har en Petter Johansson vars barn ömsom skrivs Petters/Pers/söner/döttrar, så stämmer födelse-tid och plats för din ana är det säkert samma.
Först bör du konstarera att det är din Mats Persson som föds i Valleberga. kolla upp var han vigs om det kan ge nån ledtråd. Eventuellt flera syskon till Mats och om han senare kommer tillbaka till Valleberga som dopvittne

Bengt
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies