genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Cronholm, Jöran, Malmö, född 17652010-07-31 00:36

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=21233
2010-07-29 22:21 

Jag söker information om vilka föräldrar Jöran Cronholm i Malmö hade samt när och var de ar födda. Han var född den 4 juni 1765. Jöran Cronholm gifte sig i Tryde 1807.

Tacksam för ledtrådar

  SVAR 2010-07-30 12:41

Jag tror att det är mest sannolikt att hitta Jöran Cronholm i St Petri församling i Malmö.

Lars Olov Sjöström
  SVAR 2010-07-30 16:14

Hej Lars-Olov,
Jag tror detsamma, da tva av hans barn fods dar 1808 och 1810 (vet ej om han far fler, har inte kikat efter fler). I ddss.nu star att lasa att Anna Chatarina ar fodd den 21 juli 1808, men det ar hon inte, hon ar fodd den 21 juni enl. originalet. Tyvarr finns ej hfl fore 1816 tillgangliga men kanske kan en sokning i dessa ge svar pa din fraga, var han kom ifran. Vet du nar han dog och var?

Susanna
  SVAR 2010-07-31 00:36

Tack för informationen!
Det är första gången jag har fått en uppgift om Jöran Cronholms dotter. Sonen Nils Göransson föddes den 18 maj 1810 i Malmö och avled den 4 november 1891 i Elestorp, Tjärby socken i Halland. Jag saknar dödsår på Jöran Cronholm. Och jag skulle vilja veta mera om hans liv och bakgrund. Det har sagts att han kom från en förmögen släkt som förlorat sin förmögenhet, bl.a. egendomar i Baltikum. Det kan naturligtvis vara skrönor, men faktum är att Jöran Cronholms barnbarn i sina brev till varandra på 1870-talet planerade att driva en rättsprocess om en fastighet i Malmö.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies