genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Stevelius, Malte Rutger, Malmö, död 19492010-08-27 10:36

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=21090
2010-07-20 12:18 

Hej,

Letar efter info ang. min morfar Malte Rutger Frans Axelsson Stevelius. Han föddes 26 februari 1901 i Karlskrona och dog den 13 februari 1949. Han bytte tillsammans med sina syskon, Stig (ej säkert om han bytte namn också) och Signe namn troligen i 1935/36 från Salomon till Stevelius. Hans far var troligen präst som tog sig namnet Salomon efter sin far som hette Salomon Pettersson, stationskarl i Lund och kom troligen från Småland.
Salomon Pettersson (eller hans son?) dog ung och efterlämnade fru och 2 barn.
Signe Stevelius dog på 70 eller 80 talet.  Stig  har enligt vad jag har hört bott i Stockholm och hade 2 barn, som han inte levde ihopa med.

Claes Alkemade
  SVAR 2010-07-20 12:53

Hej!

Sonen Carl Axel "Steve" kallad bor i Malmö. Jag vet inte om han lever. Han och jag var arbetskamrater för många år sedan. Jag vill minnas att han hade en syster som var gift med en holländsk trädgårdsmästare. På svenskagravar.se:

S:t Pauli norra kyrkogård Kvarter: 16 Gravplats: 0005
Gravplatsnummer: 2016 000 0005
Gravrättstid: 1927-11-06 - för all framtid
Gravsatta
1 Salomon, Emma Charl.
Född: - :: Avliden: - :: Gravsatt: 1927-11-04
2 Salomon, Axel Edvard
Född: - :: Avliden: - :: Gravsatt: 1947-09-23
3 Stevelius, Signe Margit Ingegerd
Född: - :: Avliden: - :: Gravsatt: 1981-07-03


S:t Pauli norra kyrkogård Kvarter: 16 Östra sidan Gravplats: 0001B
Gravplatsnummer: 2016 306 0001B
Gravrättstid: 1949-02-16 - för all framtid

Dölj gravsatta «
Gravsatta
1 Stevelius, Gurli
Född: - :: Avliden: 1954-09-04 :: Gravsatt: 1954-09-09
2 Stevelius, Malte Rutger
Född: - :: Avliden: 1949-02-13 :: Gravsatt: 1949-02-18
3 Stevelius, Eva Madeleine Charlotte T
Född: 1927-10-28 :: Avliden: 1992-02-04 :: Gravsatt: 1992-02-14


Eva M
  SVAR 2010-07-20 16:59

  >  Hej!
  >  
  >  Sonen Carl Axel "Steve" kallad bor i Malmö. Jag vet inte om han lever. Han och jag var arbetskamrater för många år sedan. Jag vill minnas att han hade en syster som var gift med en holländsk trädgårdsmästare. På svenskagravar.se:
  >  
  >  S:t Pauli norra kyrkogård Kvarter: 16 Gravplats: 0005
  >  Gravplatsnummer: 2016 000 0005
  >  Gravrättstid: 1927-11-06 - för all framtid
  >  Gravsatta
  >  1 Salomon, Emma Charl.
  >  Född: - :: Avliden: - :: Gravsatt: 1927-11-04
  >  2 Salomon, Axel Edvard
  >  Född: - :: Avliden: - :: Gravsatt: 1947-09-23
  >  3 Stevelius, Signe Margit Ingegerd
  >  Född: - :: Avliden: - :: Gravsatt: 1981-07-03
  >  
  >  
  >  S:t Pauli norra kyrkogård Kvarter: 16 Östra sidan Gravplats: 0001B
  >  Gravplatsnummer: 2016 306 0001B
  >  Gravrättstid: 1949-02-16 - för all framtid
  >  
  >  Dölj gravsatta «
  >  Gravsatta
  >  1 Stevelius, Gurli
  >  Född: - :: Avliden: 1954-09-04 :: Gravsatt: 1954-09-09
  >  2 Stevelius, Malte Rutger
  >  Född: - :: Avliden: 1949-02-13 :: Gravsatt: 1949-02-18
  >  3 Stevelius, Eva Madeleine Charlotte T
  >  Född: 1927-10-28 :: Avliden: 1992-02-04 :: Gravsatt: 1992-02-14
  >  
  >  
  >  Eva M


Tack för svaret Eva M.
Sonen är jag.
Steve lever fortfarande, fyllde nyligen 77 år.

Claes

  SVAR 2010-07-20 17:03

Hej!

Carl-Axel Stevelius finns i telefonkatalogen för Malmö.

/ Nils-Åke Lundahl
  SVAR 2010-07-22 12:36

Hej Claes!
Var på arkivet och fick en stund över och gjorde då några uppslag på din släkt.

Malte Rutger Axelsson föddes 26/2 1901 i Karlskrona stadsförsamling.
Föräldrar: Läroverksadjunkt Axel Eduard Salomon f. 6/1 1868 och hans hustru Emma Charlotta Malmgren f. 15/9 1868. Bodde: 6:48 (källa SCB-utdragen)

Axel E. Salomon dog 17/9 1947. Han var född i Lund. Vid sin död bodde han på Norregatan 4a-b i Malmö. Han blev änkling 1/11 1927 ( källa: Sveriges dödbok).

Lund domkyrkoförsamling AI:62 (1867-1870) s. 455

Axel E. Salomons föräldrar:
Stationskarlen Salomon Petersson f. 9/11 1825 i Ljunga.
Ingrid Andersdotter f. 1/6 1823 i Veberöd

Axel E. hade många syskon.

Föreslår att du skaffar dig ett abonnemang på t  ex Arkivdigital.

Hälsningar
Eva M

PS Hälsa Steve från mig om du pratar med honom. Säg 1973 - Eva sekreterare (vik.) till Ove K.

 

  SVAR 2010-07-22 19:03

Tack för vänligheten och besväret.

Claes A
  SVAR 2010-07-23 06:55

Hej!

Det här kan vara morfars brors grav:

Skogskyrkogården, kvarter 17K, gravnummer 28400
Gravsatt i denna grav
Stig Yngve Bertil Salomon-Axelsson Herr
född 1903-04-22 • avliden 1970-11-16 • gravsatt 1970-11-26
(källa: hittagraven.stockholm.se)

Eva M


  SVAR 2010-08-27 10:36

  >  Hej! Eva M

Skulle hälsa dig från  Steve. Han kommer ihåg dig mycket väl.

ClaesSkriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies