genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Håkansson, Nils, Tjustorp, Smedstorp, 1700 ca2010-06-10 08:15

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=20585
2010-06-09 13:38 

Hej alla !
Skulle vara tacksam för läshjälp GID 1700.41.3600, dödboken Smedstorp,  " 1706 d 15 July Begrofs Nils Håkansson af Tjustorp som war född i Giersnes byy A 1616 Fadren Håkan Gustafsson Modren Siza Larsdotter war hemma......."  Förmodligen en hel levnadsbeskrivning.
Hälsningar
Eira i Sösdala
  SVAR 2010-06-09 13:54

Kan inte heller läsa texten, men här är en bild från AD Online, ifall någon annan vill försöka.


Klicka för en större bild

2010-06-09_smedstorp.jpg
  SVAR 2010-06-10 00:21

Hej!

Så här står det;

d 15 juli begrovs Nils Håkansson av Tjustorp som var född i Giärsnäs by Ao 1616. Fadern Håkan Christensson, modern Sidtsa Krusedotter, var hemma och blev uppdragen i gudsfruktan, till han blev 18 år, tjänte sedan på åtskilliga ställen troget och väl 19 år, kom så i äktenskap med Arna Strångesdotter, levat samman 45 år, avlat 8 barn, 5 söner 3 döttrar, satt änkl.8 år, gått så till och från med sjukdom 5 år men nu legat 8 dagar stedse vid sängen, dödde d 9 hujus, i sitt ålders 90 år

Tilläggas kan; att år 1616 var Gärsnäs en egen socken, senare kom den att införlivas med Ö Herrestad sn.

Bengt i Borrby
  SVAR 2010-06-10 08:15

Till Carin Olofsson och Bengt Olsson. STORT tack för hjälpen !
Eira i Sösdala
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies