genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Larsson, Jöns, Ivö, född 18602010-06-07 19:24

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=20548
2010-06-07 16:55 

Min farfar Jöns Larssons anor
  SVAR 2010-06-07 17:44

Hej !

Enligt ddss.nu

Födda i Ivö församling
1695 - 1894
Datum 1860-05-18 Datum avser födelse
ID-nr/Regler 100529/DDSS

Barnet
Namn Jöns Kön man
Äktenskaplig börd inom äktenskapet Antal födda
Dödfödd Paritet

Fadern
Namn Lars Swensson
Titel inhyses arbetare
Ort

Modern
Namn Anna Nilsdotter
Titel
Ort
Ålder/födelseår 36

Dopvittnen
Suscep. Tp Ola Jeppssons hustru Ola swensdotter å Beckaskogs grund på Ifö. Testes: Nyssnämnde Tp Ola Jeppsson och Husm. å N-o 12 Ifö Nils Jönsson.
Övrigt
Jordgumma Lucia Åkesd-r.

Birgitta
  SVAR 2010-06-07 19:24

Hej!

Det föds en Jöns i Ivö den 18 maj 1860 enligt SCB Utdrag ur födsel vigsel odh dödböcker 1860-1949. Föräldrar är arbetaren Lars Svensson och hans hustru Anna Nilsdotter I Beckaskog grund Hittar dock inte familjen i Beckaskog.

Enligt husförhörslängden för Österslöv 1881-1893 så har han 1879 kommit ifrån Oppmanna. Han bor då i Tomarp i Österslövs församling

Han flyttar tillbaka till Oppmanna 1882.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies