genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Larsen, Jörgen, Tönder Jylland Danmark, 18832010-06-07 10:37

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=20541
2010-06-06 21:34 

Jag söker upplysningar om min farfar   jörgen Larsen   född  25 november
1883   i tönder  Jyland Danmark  är osäker på om han födds isjälva tönder  eller i trakten av Tönder.
  SVAR 2010-06-07 10:37

Hej!

Som du säkert vet var Tönder, som resten av Slesvig, 1883 en del av Tyskland. Där har man en registrering som skiljer sig väsentligt från resten av Danmark: Födselsregistreringen sker i kommunen, alltså en ren civilretslig registrering. Registrering i kyrkoboken äger först rum när barnet döbas och i så fall i den församling där dåbet äger rum. Registreringen är där löbande registrering, man skiljer alltså inte mellen flickor och pojkar.

Jag har gått genom registreringen av döbta i Tönder för 1883 utan att hitta din farfar. Det kan vara så att han kanske visst är född i Tönder men döbt i en annan församling, och alltså finns registrerat där.

Det finns en utmärkt dansk hemsida: Statens Arkiver Arkiveronline http://www.arkivalieronline.dk/default.aspx, där du kan söka i kyrkoböcker och folkräkningar.  Du skall visserligen registrera dig för att söka, men det kostar inget så det kan vara det värt.

Den innehåller inskannat material antingen från microfilm, precis som Genline här i Sverige, eller från originalhandlingar som Arkiv Digital.

Problemet är som sagt att 1883 var hela Slesvig tysk, kyrkoböckerna finna inskannade medan den civila registreringen tydligen inte finns, jag hittar den inte. Möjligen finns det någon i Danmark som kan hjälpa på den punkten med information om vart den finns. Det kan även vara så att den skall sökas i Kiel som är huvudarkiv for Slesvig och Holsten.

mvh Hans Peter Larsson
,

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies