genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Holmberg, Olof, Ystad, född 18582010-05-25 20:10

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=20377
2010-05-25 18:04 

Jag skulle vilja ha hjälp med att hitta Olof Holmberg Far och mor. Han var född den 6/10 1858 i  Refhusen i Ystad. I föddaboken för Ystad Sankta Maria har jag hittat en Olof. Enligt detta hette hans mor Kersti Nilsdotter. Uppgift om fader saknas. Kan detta vara den rätta Olof?
MVH Birgitta
  SVAR 2010-05-25 19:15

Hej !
Fann en annan Olof Holmberg under ddss.nu.
Vad har du för uppgifter om honom, skulle han vara född 1858 den du söker ?

Tillbaka Skriv ut
Vigda i Ystads S:ta Maria församling
1863 - 1892
Datum 1871-04-29 Datum avser vigsel
ID-nr/Regler 60933/DDSS

Brudgummen
Namn Olof Holmberg
Titel garfvare
Ort N-o 100
Ålder/födelseår 1847
Civilstånd ogift
Sida i husförhörslängden 249
Bruden
Namn Carolina Mathilda Mårtensson
Titel jungfru
Ort N-o 319
Ålder/födelseår 1843
Civilstånd ogift
Sida i husförhörslängden 532

Ospecificerad ort
Övrigt
Giftomans-samtycke gafs muntligen af Skräddaremästaren Carl Otto Hallström, som företedde Ystads rådhusrätt förordnande härtill. Giftomannen intygade ock att Kontrahenterne icke af slägtskap vore förhindrade att ingå detta äktenskap. Olof Holmberg C. O. Hallström Wittne Alb: Jönsson

Birgitta

  SVAR 2010-05-25 19:20

Finns ytterligare en Olof född 1858 under ddss.nu
Han kan ju bytt efternamn

 Skriv ut
Födda i Ystads S:ta Maria församling
1748 - 1888
Datum 1858-02-10 Datum avser födelse
ID-nr/Regler 358823/DDSS

Barnet
Namn Olof Kön man
Äktenskaplig börd inom äktenskapet Antal födda
Dödfödd Paritet

Fadern
Namn Per Jönsson
Titel arbetskarl
Ort

Modern
Namn Elna Andersdotter
Titel
Ort
Ålder/födelseår 37

Dopvittnen
Faddrar: Pig. Ingar Anders D-r, Pig. Kersti Anders D-r, Enkan Karna Andersson.
Övrigt

Birgitta
  SVAR 2010-05-25 20:10

Hej! 

Han ska ju vara  fodd den 6 oktober 1858, om det ar bekraftat, enligt Birgitta O. Det finns som sagt en fodd det datumet, moder Kerstin Nilsdotter. Vidare finner jag denne vigd med Johanna Larsson, i Ystad stadsfors. 1893. Om det ar korrekt Olof, Birgitta bor veta det, sa ar det samma person, fodd den 6 okt, 1858. Strax innan vigseln, den 25 november, fods deras dotter Olga Mathilda. Han var fd gardist. Se nedan utdrag fr ddss.nu;

Datum 1893-12-15 Datum avser vigsel
ID-nr/Regler 63476/DDSS

Brudgummen
Namn Olof Holmberg
Titel arb., f. gard.
Ort No 325 B
Ålder/födelseår 1858-10-06
Civilstånd ogift
Sida i husförhörslängden 779
Bruden
Namn Johanna Larsson
Titel piga
Ort No 325 B
Ålder/födelseår 1862-01-20
Civilstånd ogift
Sida i husförhörslängden 779

Ospecificerad ort
Övrigt
Båda stält borgen; ingen slägtskap, intet hinder.


Susanna
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies