genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jönsdotter, Boel, Vomb / Womb, född ca17672010-05-22 13:38

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=20308
2010-05-22 11:27 

 Boel Jönsdotter föder Elsa Persdotter i Womb 1806 20/1

Jag tror jag har hittat dom i hfl Womb A1:3 1815-1819 sid 65

men var kommer Boel Jönsdotter ifrån och när är hon född ??

Klicka för en större bild

2010-05-22_Vomb-C-2-1769-1817-Bild-102-sid-92_2.jpg
  SVAR 2010-05-22 11:51

Hej Raoul,

Hon är född i Villie (M). Hon är utfattig och 48 år. Om dottern är 9 och född 1806, så borde Boel vara född omkring 1767.

mvh
Jan-Erik
  SVAR 2010-05-22 12:44

Tack Jan -Erik   då skulle det kanske vara denna Boel som jag fann i Villie
Villie-C-3-1759-1785-Bild-51-sid-45  och jag tror mig kunna läsa att fadern heter
Jöns Larsson och Modern Dorotea Persdotter ???

Klicka för en större bild

2010-05-22_Villie-C-3-1759-1785-Bild-51-sid-45_2.jpg
  SVAR 2010-05-22 13:38

Det skulle kunna vara rätt.

1768:
"D: 31 Sept: blef Jöns Lars Hustru Dorotea Pärsdo-
ter i N: Willie förlöst med en doter, som Dom:
18de Trin: blef Christnad och kallades Boel.
Bars til dopet af Elna Måns Mårtens i Bo-
storp. Test Måns Mårtens, Hans Christoffers
Hustru, Drängen Pär Jöns och pigan Sisela
Pärsdoter"
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies