genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Strömberg, Sune, Hanebo, född 19142010-05-15 08:26

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=20152
2010-05-15 00:31 

Söker efter min fars; Karl Sune Sixten Strömbergs släktingar. Hans mor hette Anna Fredrika Wiström f Eriksson, gift m Alfred Bernhard Wiström som hade kvarnen och biografen i Kilafors på 1930-talet.
  SVAR 2010-05-15 07:09

far Lars eriksson född 1836 Mörlunda kalmar län mor Johanna Fredrika Petersson född 1846 Anderstorp Jönsköpings län
barn   Agnes Teodora 1869 Kalmar
             Anna Fredrika  1869  Kalmar
     Tyra Maria Elisabet 1877 Kalmar
                Erik Jonatan  1880 Kalmar  
                     Karl Filip    1889 Kalmar
     Karolina Elisabet Eriksson född 1856 Anderstorp Johanna Fredrikas syster
  SVAR 2010-05-15 07:59

Det föds en Karl Sune Sixten den 18 mars 1914 i Hanebo.Föräldrarna är sågverksarbetaren i Kilafors Karl Johan Emil Strömberg och hans hustru Anna Fredrika Eriksson. De har varit gifta i sedan den 30/11 1913. Karl Johan ska vara född 16/2 1888 och hustrun 18/7 1888

Så här ser det ut i folkräkningen 1900 för Karl Johan Emil . Hemorten är då Kilafors Bruk
Per Adolf Strömberg född 1859 i Hanebo Sågare
Erika Kristina Lindberg född 1859 i Hanebo
Per Adolf född 1881 i Hanebo
Beda Katarina f 1886 i Hanebo
Karl Johan Emil f 1888 i Hanebo
Ester Johanna f 1890 i Hanebo
Hilma Elisabet f 1892 i Hanebo
Ernst Georg f 1895 i Hanebo
Agnes Helena f 1897 i Hanebo
Bror Valdemar f 1900 i Hanebo
Anna Maria Charlotta f 1879 i Hanebo och dennes oä dotter Astrid Maria Karolina f 1897 i Kilafors

Karl Johan Emil föds den 16/2 1888 i Hanebo som son till arbetaren i Kyrkbyn Per Adolf Strömberg och dess hustru Erika Lindberg

Anna Fredrika föds den 18/7 1888 i Ovansjö som dotter till tegelslagaren Karl Fredrik Eriksson och hans hustru Anna Malm i Wall

I Folkräkningen 1900 så bor de i Trekanten i Ofansjö
Karl Fredrik Eriksson f 1851 i Fernebo Värmlands läm tegelslagare
Anna Malm född 1858 i Ofansjö
Karl Gustaf född 1881 i Ofansjö
Karl Leonard född 1884 i Ofansjö
Elin Charlotta född 1885 i Ofansjö
Anna Fredrika född 1888 i Ofansjö
Karl Einar född 1891 i Ofansjö
Ester Ellida född 1893 i Ofansjö
Julia Johanna Elisabet född 1896 i Ofvansjö
Edla Viktoria katrina född 1899 i Ofansjö
  SVAR 2010-05-15 08:26

Alfred Bernhard föds den 30 mars 1881 i Ockelbo som son till gjuteriarbetaren i Sunnan Åsbo Gustaf Alfred Wiström och hans hustru och hans hustru Anna Brita Lindblad
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies