genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Mccall, Rosemarie O. William, Massachusetts, 1900-tal2010-05-06 16:14

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=19933
2010-05-02 17:54 

I am looking for descendants of Rosemarie"s (O"Donnell) McCall born Juni 2 1925 in Woburn Mass. died August 3 1989 in Cambridge, husband William J McCall born November 23, 1924, died 18 September 2002 in Winchester.

Inger
  SVAR 2010-05-03 07:31

Maby this is your family? In the cencus of 1930 they are living in Winchester, Middlesex Massachusetts
Mary S Mccall 38
Edvard Mccall15
Virginia Mccall 14
Alma M Mccall12
Doris A Mccall 10
Margret M Mccall 8
Alfred Mccall 7
William Mccall 5
Robert Mccall 3
All of them are born in Massachusetts

Thomas J Odonnell 36
Mary J Odonnell 36
Winifred  Odonnell 16
Thomas Odonnell 15
Esther Odonell 11
Edward Odonnell 9
Harold Odonnell 8
Helen Odonnell 7
Richard Odonnell 5
Rosemary Odonnell 4
They are living in Woburn Midd lesex Massachusetts and they are all born in Massachusetts
  SVAR 2010-05-03 10:20

Thank for your  reply it seems to be the right family but how can I find children o. grandchildren as I would to get a contact?
  SVAR 2010-05-04 17:25

Try http://www.rootsweb.ancestry.com/ and Massachusetts
  SVAR 2010-05-05 09:20

Hej!

Hur letar jag levande släktingar där?

Inger
  SVAR 2010-05-05 09:57

Genom att fråga efter levande säktingar. Du går in på delstaten Massachusetts och frågar om det finns några levande släktingar till dessa personer.
  SVAR 2010-05-05 10:01

Gå in på message boards
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies