genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Törnström, Frans Gustaf Emanuel, Göteborg, född 18702010-04-27 18:52

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=19757
2010-04-24 23:20 

Jag fick info om denna man Frans Gustaf Emanuel Törnström igår som är bror till Ida Albertina Törnström 1862-03-24 död 1949-08-26 och Anna Gunilla Törnström 1860-08-04 i Göteborg. Vill veta mer om honom och om Anna Gunilla. Gifte dem sig, fick dem barn och när dog dem?

Sen söker jag mer info om Gustav Adolf Törnström 1857-12-03 son till Catharina Hallengren 1823-01-01och Vilhelm Ferdinand Törnström f. 1826-03-27.  Jag tror han var född i Karlskrona men är osäker. När dog han och hade han familj? Även en bror till Gustav Adolf som hette Carl Leonard Törnström f. 1863-06-08 saknar jag mkt info om och deras ena syster Anette Marie Törnström f. 1861-05-10. Vet någon ngt mer om dessa? Dessa personer ska visst även vara syskon till Bernhard Isidor f. 1870-10-12 plus några fler.

Uppskattar all hjälp jag kan få eftersom jag tyvärr inte själv hittar dessa svar! Super tack till er!

  SVAR 2010-04-25 06:36

Frans Gustaf Emanuel var sjöman, så här kommer lite information från SVARS sjömanshusdatabas
Namn FGE Törnström
Födelsedatum 1870
Födelseförsamling Göteborg
Hemförsamling Göteborg
Civilstånd Ogift
Inskrivningsnummer 144
Hyra/Lön 10 kr
Befattning/yrke Jungman
Påmönstrad 1886-05-08 i Göteborg
Avmönstrad 1887-05-21 i Gävle
Fartyg :
Namn Margareta (skepp)
Hemmahamn Göteborg
Registerton 274,73
Fartygets redare/ägare A G Johansson
Kapten A Magnusson
Sjömanshus Gävle Sjömanshus
Volym DIaa:32 s 33
  SVAR 2010-04-25 09:20

I Husförhörslängden för Karlskrona Amiralitetsförsamling 1856-1860  GID 1760.224.74400 om du har Genline så står det så här
Wilhelm Ferdinand Törnstrom född 27/3 1826 in loco
h Catarina Hallengren född 23/10 1824 i Ronneby Kommer från stadsförsamlingen 1848
son Axel Edius född 9/2 1859 in loco
Fritz Hjalmar född 10/1 1849 in loco
Ernst Oscar Ferdinand född 7/5 1853 ibm
Gustaf Adolph född 3/12 1857 in loco Död 21/4 1858
Hildegard Carolina född 2/8 1855 in loco
Annette Marie född 10/5 1861 ibm

I nästa husförhörslängd 1861-1865 GID 1760.301.45600 så finns följande
Wilhelm Ferdinand Törnström Målaregesäll född 27/3 1826 i Amiralitetsförsamlingen 
Catarina Hallengren född 23/12 1824 i Ronneby
Axel Edius född 9/2 1859 i Amiralitesförsamlingen
Fritz Hjalmar född 10/1 1849 Flyttar till sidan 447 20/5 1863
Ernst Oscar Ferdinand född 7/5 1859
Carl Leonard född 8/6 1863
Hildegard Carolina född 2/8 1855
Annette Marie född 10/5 1861 Avlider av diarre 1år 4 mån 27 dagar

I husförhörlängden för 1871-1880 så står det så här
Wilhelm Ferdinand Törnström född 27/8 1826 i Amt
Catarina Hallengren född 23/10 1824 i Ronneby 
Axel Edius född 9/2 1859
Carl Leonard född 8/5 1863 Flyttar till sidan 251 år 1877
Bernhard Isidor född 12/10 1870
Hildegard Carolina född 2/8 1855
Sigrid Wilhelmina född 8/11 1866

I Husförhörslängden för Amiralitetsförsamlingen 1881-1890 så har Axel Edius flyttat till Karlstad den 11´/4 1885. Bernard Isidor har sökt arbete. Hildegard Carolina har flyttat till Stadsförsamlingen 10/4 1891 . Så Sigrid Wilhelmina och Bernard Isidor är väl de enda av barnen som bor kvar hemma .

Wilhelm Ferdinand Törnström avlider enligt husförhörlängden i Karlskona Amiralitetsförsamling den 7/5 1897 
Bernard Isidor flyttar till Karlskrona Stadsförsamling den 14/11 1893
Catharina Hallengren och hennes dotter Sigrid Wilhelmina flyttar till sidan 473 den 8/5 1897. Och då flyttar de till underofficerscorperab Axel Aug Törnströms enka Carolina Gustafa Öhman

 

  SVAR 2010-04-25 10:13

Karl Leonard har i Husförhörslängden för 1891-1896 kommit att tillhöra Matroskompaniet och gift sig med Annette Fredrika Nilsson född 19/9 1864 i Amiralitetsförsamlingen. De ska ha gift sig 20/10 1888
De har sonen Gunnar Leonard född 22/10 1892 och döttrarna Gerda Karolina Cecilia född 22/7 1889 och Anna Wilhelmina född 14/3 1891

Enligt Folkräkningen 1880 går han då på skeppsgosseskolan i Karlskrona Amiralitetsförsamling

Och i Folkräkningen 1900 så ser det ut så här .De bor även då i Karlskrona Amiralitetsförsamling . Carl Leonard är då underofficerskorpral
Carl Leonard Thörnström född 1863-06-08 i Karlskrona Amiralitesförsamling
Annette ´Fredrika Nilsson född 1864-09-12 i Karlskrona Amiralitetsförsamling
Gunnar Leonard född 1892-10-22 i Karlskrona Amiralitetsförsamling
Gerda Cornelia Cecilia född 1889-07-22 i Karlskrona Amiralitetsförsamling Anna Wilhelmina född 1891-03-14 i Karlskrona Amiralitetsförsamling
Henny Olga Elisabet född 1897-06-18 i Karlskrona Amiralitetsförsamling

 

  SVAR 2010-04-25 11:22

Men vilka var då Axel August Törnströms föräldrar eller syskon och när föddes och dog han? Är det någon som vet? Tusen tack!
  SVAR 2010-04-25 13:33

Sigrid Wilhelmina och hennes mor Carharina bor inte där speciellt länge för i Folkräkningen 1900 så har de hemorten Kongl.Carlskrona Amiralitet
Catharina Hallengren Thörnström f 1824 i Ronneby Daglönarenka
Sigrid Wilhelmina född 1866 i Karlskrona Amiralitetsförsamling

Men den Axel August som du söker var enligt folkräkningen 1880 Axel August Törnström född 1850 i Gävle Han var underofficerskorpral i Kungliga flottans Matros och Jungmansstat i Karlskrona Amiralitetsförsamling. Han var gift med Carolina Öhman född 1850 i Gävle
De har sonen Axel Wilhelm född 1872 i Karlskrona

Men enligt husförhörslängden är han född i Amrilaitetsförsamlingen, och det stämmer nog .Men han är född den 8/6 1842. Och han är gift med Carolina Gustafa Öhman född 15/1 1850 i Gävle och de har sonen Axel Wilhelm född 25/4 1872 ( Idiot) De ska ha gift sig 19/12 1872 och hon blir änka 17/5 1889
  SVAR 2010-04-27 01:19

Ida Albertina är på 1880 talet teknisk studerande och elev av tekniska skolan  i Stockholm.Hon bor då i Riddaren nr 18 i Klara rote 3. Detta enligt folkräkningen 1880

Anna Gunilla Törnström bor även hon i Stockholm på 1890 talet. Hon bor då i Boken N.O 1 i Klara

Att vara teknisk studerade och kvinna på 1880-talet var väl inte dåligt?
  SVAR 2010-04-27 12:03

Slöjdskolan i Stockholm (namnet från 1866), från 1878 Tekniska skolan i Stockholm, då slöjd- och ritskolan för hantverkslärlingar kompletterades med en högre konstindustriell avd. och avd. för utbildning av teckningslärare, jämte en teknisk avd. för utbildning av maskin- och byggnadsingenjörer. Sedan den tekniska undervisningen 1941 ävertagits av Tekniska läroverket benämnes den Konstfackskolan. Ida Albertina utbildade sig kanske till teckningslärare?
  SVAR 2010-04-27 18:52

Tusent ack Kerstin för dessa svar och alla andra! ;) Japp Ulf Hjelmqvist.... Ida Albertina blev en känd Målarinna/ tecknare/ teckningslärarinna/ författarinna! Och detta hade hon i arv då hennes och mina äldre förfäder var kända konstnärer och framförallt galjonsbildhuggare. ;)
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies