genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nilsson, Hans, Ystad, död 18892010-04-23 16:39

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=19640
2010-04-21 21:26 

Hans Nilsson var född 1816-10-09 i Övraby och dog 1889-07-07 i Ystad och var gift med Anna Olsdotter. Jag kan inte hitta hans födelsebevis och därmed vilka hans föräldrar var. Känner någon till vilka de var och när/var de föddes?
  SVAR 2010-04-22 12:58

Hej Lars
 Jag har också tittat i födelseboken där finns ingen i Övraby född då. Men om man går in på HFL 1816 i Övraby finns där en Hans som är född den 9/10 1816 i Benestad men fadern heter Lars Olsson så då stämmer inte efternamnet. om du har genline kan du själv titta på GID 1743.14.18600
mvh
Anita

  SVAR 2010-04-22 13:46

Hej! Jag vet inte om det ar sa, men kolla Fodd i St Kopinge Fararp kan bade tillhora Ovraby och St Kopinge.
Nils-Olof Witting
  SVAR 2010-04-22 21:22

Tack Anita och Nils-Olof för att ni försöker hjälpa mig.

Jag har följt ditt spår Anita, men tappar bort Hans Larsson i Benestads husförhörsböcker. I AI:3 s55 står det att han flyttar till Nedraby 6 år 1943, men nr 6 finns inte och det är nästan inga anteckningar i boken om honom.

Hans Nilsson har jag följt mellan 1841 och 1860 i Ystads, Stora Herresta och Öja Kyrkoarkiv. I St Herresta AI:9 s 49 står det att han kom från L. Köpinge 1841, men där hittar jag inte honom. Så tiden 1816 - 1841 är okänd för mig.

MVH
Lars
  SVAR 2010-04-23 08:15

Hej Lars
Du sa att du inte hitta Hans Larsson på Nedraby nr 6 .Jag vet att Nedraby ligger väldigt nära Övraby  så jag gick in där och titta och mycket riktigt där fanns Nedraby nr 6 och allra överst står Hans Larsson GID 1743.18.67500,men han kan dunog  utesluta för han har gift sig med en Anna Jönsdotter.

Hans Nilsson hitta jag i Stora Köpinge  på Svenstorp under HFL 1835-1840 och 1836-1841 GID 1362.15.23900 men jag ska försöka att gå bakåt
mvh
Anita
  SVAR 2010-04-23 12:48

Hej igen
Jag har tittat i HFL från 1816 både i St.Köpinge och Övraby men han finns inte med , förrän helt plötsligt 1835 och i alla HFL därefter står att han är född i Övraby även i folkräkningen 1880.
Även om prästen skulle glömt att skriva in honom i födelseboken skulle ju familjen vara  med i HFL.
Jag brukar inte ge upp så lätt ,men här är det nog tvärstopp.
mvh
Anita
  SVAR 2010-04-23 16:39

Tack återigen Anita för dina efterforskningar. Jag har nu hittat dina uppgifter och även försökt leta i böckerna närmast intill, men inte hittat något.

Det är faktiskt lite spännande att det inte går att hitta igen Hans eller hans familj före 1835.

MVH
Lars
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies