genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Persson (Böcker?), Jöns, Lövestad, död 17172010-04-20 19:19

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=19596
2010-04-19 19:32 

Hej!
Jag har stött på en dödsnotis fär Per Jönsson Böcker, där jag behöver lite läshjälp och förklaring av ord. Min tolkning är:
Löfvestad Dom: Reminiscere blef den ehrliga? danne? Man Jöns Pers ??? Böcker dictius, som efter en Månads utstånden sjukdom dödde d 9 Martÿ uti sitt ålders 82 åhr, begrafven.
Står där verkligen ärliga danneman och vad betyder dictius och vad står det efter Pers?
Kan hans nya efternamn Böcker betyda att han var läskunnig och hade gedigna studier bakomsig???
Jag tackar på förhand och hoppas att någon kan stilla min nyfikenhet
LotteKlicka för en större bild

2010-04-19_46038_Joens_Persson_Boecker.jpg
  SVAR 2010-04-19 20:24

Jag glömde skriva in var jag hittat dödsnotisen.
Det är i Lövestad C:1 (1709-1758)  Bild 313 / sid 301 i AD online
Lotte
  SVAR 2010-04-20 00:01

Hej
Böcker kan enligt Svenska Akademiens Ordbok möjligen betyda tunnbindare.
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

BÖCKARE
© Svenska Akademien, uppdaterad:2008-09-24
[Webbversionen är inte slutkorrigerad.]
SPALT: [B4851] [tryckt år 1925]
bök³are², m.; best. -en, äfv. -n; pl. ==.
( böck- 1698 osv.; bödk- 1623–1830; bök- 1788–1912; -are 1698 osv. -er 1623–1797 (: Böcker­holt))
[liksom d. bødker, ä. d. bød(i)kere, af mnt. bodiker (motsv. t. böttcher), af mnt. bodik, fat, balja (se BURK)]

(i bygdemålsfärgadt spr. i sydligaste Sv., numera nästan †) tunnbindare. NOREEN o. MEYER 82 (i handl. fr. 1623).
Christianopels försam­ling (har) anmält dess behof af en Bödkare som tillhandagår med förfärdigande af nödige fisk-kärl. SFS 1825, särsk. bl. s. 84.
SDS 1892, nr 423 s. 4. SAMMANSÄTTNINGAR: Ssgr
A
:
BÖCKAR(E)-VERKSTAD.
RINMAN 1: 359 (1788).
B
(†):
BÖCKER-HOLT.
[jfr t. böttcherholz]

för tunnbindare afsedt (klufvet, icke sågadt) virke.
UträknTullförh. 1797, s. N 4 b.

Mvh
Kjell

  SVAR 2010-04-20 09:48

Böcker betyder oftast tunnbindare när man ser det i kyrkböckerna så här, men jag är lite osäker i det här fallet. Någon latinkunnig kanske kan rycka in?

Det tycks stå "vakyo böcker dictus" eller liknande. Dictus verkar betyda "sagt" eller "skrivet" i någon form. Men hur är sammanhanget?
  SVAR 2010-04-20 10:32

Anders,

står det inte "vulgo böcker dictus" ...
  SVAR 2010-04-20 11:46

Jo det gör det nog!

vulgo = to spread, publish, impart, make accessible

Ja, vad kan det menas att Jöns Persson gjort??

  SVAR 2010-04-20 13:15

Jag kollar med Lars Nylander om han har någon ide.
  SVAR 2010-04-20 14:06

Visserligen kan jag inte alls latin, men efter att ha kollat lite på nätet så undrar jag om det möjligen kan betyda något i likhet med "vanligen Böcker kallad", d.v.s. att han oftast kallades Böcker och inte Per Jönsson?
  SVAR 2010-04-20 19:19

Hej!
Ja säg de träd som växer till himlen. Här går man och tror att, bland alla drängarna, det funnits en ana som kunnat prata latin och så är han bara tunnbindare. Carins förklaring "vanligen Böcker kallad", tror jag övernsstämmer helt med vad prästen menat. 

Jag har kollat lite på närliggande dödsnotiser och där finns inga vulgo dictus, men däremot återkommer det i sonens, Per Jönssons Böcker, dödsnotis Lövestad C:1 (1709-1758) bild 377 / sid 365 (8 febr 1742)

Jag tackar för ert engagemang
Man lär, så länge man lever
Lotte
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies