genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hansdotter, Karna, önnestad, född 18322010-04-22 22:31

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=19412
2010-04-12 22:29 

Är det någon som känner igen denna kvinna, hon är född i Vinslöv och har varit bosatt bland annat i Tving (jakopstorp) innan hon flyttade till Önnestad nr 1, men där tar hennes spår slut.
  SVAR 2010-04-15 16:49

Hej Carina!

Inhysehjonet och frånskilda kvinnan Karna Hansdotter (Hansson) , född 1832-10-12 i Vinslöv, bodde både 1890 och 1900 på no 1 i Önnestad. Det är väl mycket troligt att hon även bodde där vid sin död? Om inte dödböckerna och husförhören från början av 1900 talet finns i något arkiv så får du söka efter dem på pastorsexpeditionen i Önnestad, Kristianstads län.

Uppgifterna hämtade från Födelseboken för Vinslöv och CD-skivorna Sveriges befolkning år 1890 och 1900.

Mvh Annmargrete Persson
  SVAR 2010-04-15 22:27

Hej Annmagrete!
Tack för hjälpen, jag skall titta i husförhören och se om det säger något. Eller så kontaktar jag pastorsexpeditionen i Önnestad.
  SVAR 2010-04-22 22:31

  >  Hej Annmagrete!
 Nu har jag besökt pastorsexpeditionen i Önnestad, och där kunnde jag se att hon flyttade till Träne 1901. Vidare med den uppgiften så kunde jag nu hitta henne i dödsboken
från Träne där hon avlider den 30 juni 1904. Nu försöker jag att kartlägga hennes leverne och flyttande från plats till plats och nästa steg blir att försöka hitta mannen som hon gifte sig med och var vigseln skedde och när, för gift var hon annanrs hade hon ju inte varit "frånskild" i böckerna.


// Carina

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies