genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Thelander, Teresia, Hinneryd, född 18922010-03-27 18:25

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=19068
2010-03-26 16:47 

Söker syskon till Teresia Natalia Petersson, född Thelander.
Födelseförsamling Hinneryd, Kronobergs län.
Födelsedatum 1892-04-28.
  SVAR 2010-03-26 17:25

Hej !
Fann detta på KGF skivan ev har han gift om sig, åldern passar men jag skal kolla detta.


Resultat sökning efter födda i KGFs databas 2010. 2010-03-26
Född: 18891006 Döpt: Församling: Hinneryd Löpnummer: 37
Namn: CLAÉS ENOH bostad: ÖSHULT
Fader: Moder: Kön: M
Titel: HEM. EG. Titel: H.
Förnamn: PER Förnamn: SVENBORG
Efternamn: THELANDER Efternamn: MÅNSDR.
Ålder: 41 ÅR Ålder: 41 ÅR
Faddrar:
Anmärkning: BARN N:R 6. GIFTA 13 ÅR. Mer text:
Postnr: 754305

--------------------------------------------------------------------------------

Född: 18920428 Döpt: Församling: Hinneryd Löpnummer: 15
Namn: THERESIA NATHALIA bostad: ÖSHULT
Fader: Moder: Kön: K
Titel: HE. ÄG. Titel:
Förnamn: PER Förnamn: SVENBORG
Efternamn: THELANDER Efternamn: MÅNSDOTTER
Ålder: 43 ÅR Ålder: 42 ÅR
Faddrar:
Anmärkning: Mer text:
Postnr: 698654

--------------------------------------------------------------------------------

Född: 18960531 Döpt: 18960628 Församling: Hinneryd Löpnummer: 26
Namn: SVEN IVAR bostad: GUNGHULT SÖDERGD
Fader: Moder: Kön: M
Titel: BACKSTUGS. Titel:
Förnamn: PER Förnamn: KRISTINA
Efternamn: THELANDER Efternamn: BENGTSDOTTER
Ålder: 47 ÅR Ålder: 39 ÅR
Faddrar: HE. ÄG. JOHANNES SVENSSON, HUSTRU ANNA MARIA GUSTAFSDOTTER, GUNGHULT NORREGD.
Anmärkning: Mer text:
Postnr: 698800

Hälsning Birgitta
  SVAR 2010-03-26 17:38

SE/VALA/00133 Hinneryd A I:16 (1893-1897) Bild 119 / sid 109

Här finner du hela familjen. Svenborg dog 18920506 och han gifte om sig med kristina Bengtsdotter.

Har du tillgång till husförhöret ovan ?

Birgitta
  SVAR 2010-03-26 17:52

Hej !

Fann fler barn med första hustrun i andra församlingar

--------------------------------------------------------------------------------

Resultat sökning efter födda i KGFs databas 2010. 2010-03-26
Född: 18780308 Döpt: 18780322 Församling: Stenbrohult Löpnummer: 15
Namn: CARL JOHAN BERNHARD bostad: ELMHULT 505
Fader: Moder: Kön: M
Titel: SKRÄDD. Titel: H.
Förnamn: PEHR Förnamn: SVENBORG
Efternamn: SELANDER Efternamn: MÅNSDR
Ålder: 28 Ålder: 28
Faddrar: SKRÄDD. NILS ANDERSSON I ELMHULT SKRÄDD. JÖNSSON FRÅN BÖKHULT
Anmärkning: BARN 1. GIFT 1 1/2 ÅR. FÖRLB. D AF S. B. Mer text:
Postnr: 303098

--------------------------------------------------------------------------------

Född: 18800215 Döpt: 18800222 Församling: Stenbrohult Löpnummer: 10
Namn: SIGRID NATALIA bostad: ELMHULT 505
Fader: Moder: Kön: K
Titel: SKRÄDD. Titel: H.
Förnamn: PEHR Förnamn: SVENBORG
Efternamn: TELANDER Efternamn: MÅNSDR
Ålder: 30 Ålder: 30
Faddrar: SKRÄDD. AUG.JOHANSSON O HUSTR. JOHANNA HÅKANSSON I ELMHULT
Anmärkning: BARN 2, DÖPT AV SV,BRISÉR GIFTA 3 ÅR Mer text:
Postnr: 314122

--------------------------------------------------------------------------------

Född: 18821002 Döpt: 18821022 Församling: Markaryd Löpnummer: 97
Namn: GUSTAF ADOLF bostad: MARKARYD NGD. F. 393
Fader: Moder: Kön: M
Titel: SKRÄDD. Titel: H.
Förnamn: PER Förnamn: SVENBORG
Efternamn: TELANDER Efternamn: MÅNSDTR.
Ålder: 33 ÅR Ålder: 33 ÅR
Faddrar: DR. JON SVENSSON FR. KORNBERGA, H. NILLA KRISTIANSDR. FR. STAFSHULT.
Anmärkning: GIFTA 6 ÅR, 3 BARNET, DÖPT AF J. E. Y. Mer text:
Postnr: 542499

--------------------------------------------------------------------------------

Sida 1 av
2Född: 18850309 Döpt: 18850322 Församling: Markaryd Löpnummer: 21
Namn: CARL JOHAN BERNHARD bostad: MARKARYD NGD. F. 393.
Fader: Moder: Kön: M
Titel: SKRÄDD. Titel: H.
Förnamn: PER Förnamn: SVENBORG
Efternamn: TELANDER Efternamn: MÅNSDTR.
Ålder: 35 ÅR Ålder: 35 ÅR
Faddrar: DR. JOHAN AUG. SVENSSON BRÅNHULT. H. ANNA LENA THIMSTRÖM MARKARYD.
Anmärkning: GIFTA 8 ÅR, 4 BARNET. DÖPT AF J.E.Y. Mer text:
Postnr: 543562

--------------------------------------------------------------------------------

Född: 18870410 Döpt: 18870424 Församling: Traryd Löpnummer: 10
Namn: SIGFRID FERDINAND bostad: SKAFTA PAG. 45
Fader: Moder: Kön: M
Titel: SKRÄDDARE Titel: H.
Förnamn: PER Förnamn: SVENBORG
Efternamn: TELANDER Efternamn: MÅNSDR.
Ålder: 37 ÅR Ålder: 37 ÅR
Faddrar: HEG. ANDERS PERSSON I PONTANSBYGD, HUSTR. GUSTAVA GRÖNLUND I SKAFTA, PIG. EMMA KRISTINA GUSTAFSDR. IBID.
Anmärkning: FÖRÄLD.GIFTA: 11 ÅR. ANT.BARN: 5 Mer text:
Postnr: 286480

--------------------------------------------------------------------------------

Hälsning Birgitta 


  SVAR 2010-03-26 19:11

Hej Birgitta,
jag är novis inom området och uppskattar verkligen din hjälp.
Analyserar nu först dina uppgifter och återkommer senare.
Tack och hälsningar Leif
  SVAR 2010-03-27 14:19

Hej Birgitta!
Första och fjärde barnet har samma förnamn, kanske av orsak att första barnet avlidit tidigt. Förstår inte anmärkningen FÖRLB. D AF S. B. beträffande första barnet.
Födelsedatum för föräldrarna Per, Svenborg och Kristina?
Tack än en gång!
Leif
  SVAR 2010-03-27 14:48

Hej igen !

Karl Johan dör 18831105 och Sigrid 18831108 båda i Markaryd och hustrun Kristina dör 19171103 i Hinneryd allt enl KGF skivan.

Förkortningen D af S.B betyder döpt av ( förmodligen samma präst) Sven Brisén som döpte Sigrid. FÖRLB vet jag ej och kan ej gissa.
Skall se om jag finner svar på dina frågor senare idag.
MVH Birgitta
  SVAR 2010-03-27 16:57

Hej kjell !
Per föds 18490429 i Hallaryd föräldrar torparen Truls Johansson och Elna Sunesdotter
bosatta Johansberg under Kornberga Norregård i Hallaryd.Se A1:15 sid 21 husförhör.
Namnet Telander tar han säkert som hantverkare (skräddare).

Per dör i Visseltofta Kristianstad län19130713 men är skriven i Hinneryd.Enl KGF skivan

Svenborg är född i Hallaryd 18501202 fader Måns Jönsson och Kjerstin Persdotter enl KGF skivan.

Återkommer med Kristina.

Birgitta
  SVAR 2010-03-27 17:05

Hej !
Kristina är född i Forreryd, Göteryd 18561103 föräldrar Bengt Johannesson och Johanna Johannisdotter se A1:15 sid 179.

Hoppas du kontrollerar dessa uppgifter jag har AD online som rekommenderas där finner du uppgifter och kan läsa tydligt ur originalen

Hälsning Birgitta
  SVAR 2010-03-27 17:33

Hej !
Vill du ge mig din mail adr kan jag skicka ett utdrag så du får se originalet.
Birgitta
Lyckas inte lägga det här.
  SVAR 2010-03-27 18:25

leif_kvist@hotmail.com
Mvh
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies