genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Törnström, Hildegard Carolina, Karlskrona, född 18552019-05-10 18:04

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=19073
2010-03-26 21:45 

Hej, efterlyser exakta födelsedatum, dödsdatum och barn till Hildegard Carolina Törnström f. 1855 och hennes syster Sigrid Wilhelmina Törnström 1866 som båda ska vara syskon till Bernhard Isidor Törnström och brodern Seth Törnström. Deras föräldrar är Vilhelm Ferdinand Törnström och Catharina Törnström f. Hallengren. Vet någon när Catharina dog? Tacksam för all hjälp!
  SVAR 2010-03-27 07:58

Hildegard Carolina föds den 12 aug 1855 i Karlskrona Amiralitetsförsamling som dotter till Wilhelm Ferdinand Törnström och hans hustru Catharina Hallengren

Enligt folkräkningen 1890 så bor då hela famlijen Törnström i Carlskrona Amiralitetsförsamling. Hemorten är Månads och daglönare på Kungliga Skeppsvarfv:b Daglönare :
Wilhelm Ferdinand Törnström född1826 i Amiralitetsförsamlingen Målaregesäll
Catarina Hallengren född 1824 i Ronneby
Bernhard Isidor född 1870 i Karlskrona Amiralitetsfösamling
Hildegard Carolina född 1855 i Karlskrona Amiralitetsförsamling
Sigrid Wilhelmina född 1866 i Karlskrona Amiralitetsförsamling

Sigrid Wilhelmina föds den 8 nov 1866 som dotter till målaregesällen Wilhelm Ferdinand Törsnström och hans hustru Catarina Hallengren

Enligt husförhörslängden för Karlskrona Amiralitetsförsamling 1881-1891 så kan de då också ha sonen Axel Edvin född 3/2 1859 i Amiralitetsförsamlingen , men han flyttar till Karlstad 1885
Hildegard Carolina flyttar till Stadsförsamlingen 10/4 1891

I Folkräkningen 1900 så bor Catarina Hallengren Törnström som Daglönarenka i Amiralitetsförsamingen i Carlskrona . Hon har då dottern Sigrid Wilhelmina boende hos sig

Sonen Axel Edvin föds den 19 feb 1859 som son till Wilhelm Ferdinand Törnström och hustrun Catharina Hallengren

Hildegard Törnström bor i Folkräkingen 1900 i Karlskrona Stadsförsamling i Qvarter 12-62:65 Hon är då gift med handskmakaren Karl Fredrik Rundberg född 1853 i Karlskrona
  SVAR 2010-03-27 09:50

Det ska nog vara Axel Edius istället för Axel Edvin
I Folkräkninen 1890 så bor Axel Edius Thörnström född 1859 i Karlskrona i Sundsvall och i Sundsvalls hemförsamling. Han är Boktryckerifaktor och gift med Jenny Matilda Hellström född 1860 i Karlskrona
De har barnen Primus Allan Egidius född 1886 i Carlstad och Axel Gustaf Adolf född 1890 i Sundsvall

I folkräkningen 1900 har familjen flyttat tillbaka till Karlstads stadsförsamling och hemorten är Staden 48.

  SVAR 2019-05-10 18:04

När ni skriver Törnström med h så är det inte vår släkt. Mvh Susanne Törnström
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies