genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Persson Frimodig, Olof, Hallarum Jämjö, levde 1729-18092010-03-07 09:42

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=18641
2010-03-06 23:22 

 Söker födelsort för Olof Persson (Frimodig). Han bodde i Hallarum, Jämjö, Blekinge.
Söker även hans föräldrar.  Han var gift med Gertrud Nilsdotters 1729-1825. Hennes föräldrar letar jag också efter.
  SVAR 2010-03-07 09:42

Hej !

Detta ger inte svar på dina frågor men kanske något nytt i alla fall ?

2009-12-03 Blekinge och Södra Möre båtsmän © http://klaura.se/bmregister/ batsman@klaura.se
BB-G2-0128-1753 --- Olof Persson FRIMODIG
Båtsman för Hallarum i Jämjö sn.

Född: omkring 1729 se, Blekinge 1)
Rullor: 2) Generalmantalsrulla 1751-1780: Född i Blekinge. Antagen 1753 vid 24 års ålder. Olof Persson Frimodig. Avlagt huld- och trohetseden 1754. Sjövan. Rotemästare 1764.
Generalmönsterrulla 1774: Olof Persson Frimodig. Antagen 1753 vid 24 års ålder. Nu 45 år. Tjänat 21 år. Befaren. Gammal, får ännu stå qwar i tiensten.
Generalmantalsrulla 1774: Född i Blekinge. Antagen 1753 vid 24 års ålder. Olof Persson Frimodig. Avlagt huld- och trohetseden 1754. Befaren. Afsked wid generalmönstringen d 26 februari 1781.
Generalmantalsrulla 1781-1795: Född i Blekinge. Antagen 1753 vid 24 års ålder.. Olof Persson Frimodig. Timmerbåtsman. Avlagt huld- och trohetseden 1754. Befaren. Afsked wid generalmönstringen d 26/2 1781.
Kompani: BBG 2:a båtsmanskompaniet, nr 128 3)
Rusthåll: Jämjö sn, Hallarum nr 7 3)
Antagen: 1753 1)
Avsked: 1781-02-26 4)
Död: 1809-02-25 se, Blekinge, Jämjö fs, Hallarum 5)
Bouppteckning: 1809-03-09 se, Blekinge, Jämjö fs, Hallarum 5) År 1809 den 9 mars inställde sig undertecknade att efter vederbörandes begäran förrätta Laga Bouppteckning efter med döden avlidne avskedade båtsmannen Olof Frimodig i Hallarum som den 25 sistlidne februari med döden avlidit och efter sig lämnat dess hustru Gertrud Nilsdotter och sönerna Petter Berggren 46 år borta på sjöresa, båtsmannen Nils Hofman i Horsaryd 38 år och döttrarna Sissa Olsdotter gift med avskedade båtsmannen Johan Varg i Hammarby, dottern Ingierd Olsdotter änka i Hallarum, Karin Olsdotter gift med båtsmannen Sven Säfman i Säby, Kerstin Olsdotter gift med båtsmannen Petter Wind i Binga, Johanna Olsdotter gift med torparen Anders Pettersson i Horsaryd av vilka samtliga syskonen vid bouppteckningen voro närvarande utom Petter Berggren som var ute på sjöresa. Änkan tillsades uppgiva Boet som befanns, upptecknades och värderades i den tour och ordning som följer nämligen:
--------------------------------------------------------------------------------
Familj med Gertrud Nilsdotter (1729 - )
Barn:
Sissa Olofsdotter (1758 - )
Peter Olsson Berggren (1763 - )
Karin Olofsdotter (1766 - 1847)
Kerstin Olofsdotter (1767 - )
BB-G2-0147-1802 Nils Olsson HOFFMAN (1771 - )
Jana Olofsdotter (1775 - )
Botil Olofsdotter (1778 - )
Ingier Olofsdotter
--------------------------------------------------------------------------------
Källor
1) Generalmantalsrulla 1751-1780

2) Krigsarkivet

3) Generalmönsterrulla

4) Generalmantalsrulla 1781-1795

5) Östra härad VT 1809 nr 71 (ej numrerad) (B-Å Petersson)

Hälsning Birgitta
  SVAR 2010-03-09 22:32

Hej Christina !
Olof Persson Frimodig bodde Hallarum Nr. 8 -Jämjö. Född 1727 - död 1809 27/2 begr. 5.3.
Vigd
Gertrud Nilsdotter Född 1729
Finns barn Sissa 1759, Nils 1771, Jana 1775.

Sök dödbok efter 1809 för Gertrud. Olof står ej som änkling.
In HFL 1757.31.14800 Genline finns båda men inga barn.
Föd.dagen otydlig.

Lycka till !


Sven Isgren
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies